;
12.10.2006 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin Olkiluodon kaasuturpiinivoimalaitos harjakorkeudessa

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n Olkiluodon kaasuturpiinivoimalaitoksen harjannostajaisia vietetään tänään, 12.10. Laitosprojekti on Fingridin ja Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) yhteishanke, jossa Fingrid rakennuttaa laitoksen omistukseensa ja TVO osallistuu investointi-kustannuksiin 50 % osuudella. Sijoituspaikan valinnan ratkaisivat TVO:n oma varavoimatarve ja yhtiön mahdollisuudet tarjota käyttö- ja ylläpitopalveluja Fingridille.
Kesäkuussa 2007 valmistuva Olkiluodon kaasuturpiinilaitos tyydyttää Fingridin ja TVO:n varavoimakapasiteetin lähitulevaisuuden lisätarpeet. Laitos vahvistaa sähköjärjestelmän häiriöiden hallinnassa tarvittavaa Fingridin varavoimakapasiteettia ja varmistaa TVO:n voimalaitosten ulkopuolisen sähkön syötön kantaverkon häiriötilanteissa. Yhteishanke on mahdollinen, koska osapuolten varasähkön tarpeet eivät ole samanaikaisia.

Investoinnin kustannukset ovat yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, josta pääkoneistojen osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyy lähes kolmekymmentä muuta urakkaa ja toimitusta, joista rakennustöiden pääurakka on suurin. Fingrid vastaa rakennuttamisesta kokonaisuutena ja TVO vastaa rakennusalan töiden valvonnasta.

Rakennustöiden pääurakoitsija on Rakennus Vuorenpää Oy, joka vastaa betonirunkoisten rakennusten ja muiden betonirakenteiden rakentamisesta. Turpiinirakennuksen teräsrungon sekä seinä- ja kattorakenteet toimittaa Normek Oy. Muita hankkeen tässä vaiheessa mukana olevia urakoitsijoita ovat Rauman Kaivin Oy, Rauman Sähköpalvelu Oy, Vesi-Vasa Oy, YIT Kiinteistötekniikka Oy ja Nakkilan Konepaja Oy.

Laitoksen pääsuunnittelija on ÅF Enprima Oy, arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Pori Arker Oy, rakennesuunnittelusta Insinööritoimisto WSP SuunnitteluKortes Oy ja ilmastointisuunnittelusta Satakunnan Insinöörikeskus Oy.

Voimalaitosrakennukset valmistuvat ensi vuoden helmikuussa. Jo marraskuussa 2006 päästään kuitenkin rakennusten sisäpuolisiin laiteasennuksiin. Silloin alkaa mm. kahden saksalaisen MAN TURBO AG:n toimittaman kaasuturpiinikoneiston asennus. Kumpikin koneisto on teholtaan 50 megawattia (MW). Lisätietoja: 
Fingrid Oyj, Martti Merviö, 030 395 5234 tai 0400 511 347
Teollisuuden Voima Oy, Jaakko Tuomisto, (02) 8381 5120 tai 0500 121 569  www.fingrid.fi => ympäristö ja voimajohdot => työmaat => kaasuturpiinit Julkaisuvapaa lehdistömateriaali