;
16.2.2006 00.00
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2005

Fingrid-konsernin liikevaihto oli 317 miljoonaa euroa (302 milj. euroa vuonna 2004). Siirretyn sähkön määrä oli 62 terawattituntia (67 terawattituntia).

Liikevoitto ilman sähköjohdannaisten arvonmuutoksia oli 97 miljoonaa euroa (109 milj. euroa). Liikevoiton alenemisen merkittävin tekijä oli eurooppalaisen markkinapaikan ylläpidon kulujen huomattava nousu.

IFRS:n mukainen liikevoitto oli 110 miljoonaa euroa (101 milj. euroa), joka sisältää sähköjohdannaisten positiivisia arvonmuutoksia 13 miljoonaa euroa (- 8 milj. euroa). IFRS:n mukainen voitto ennen veroja oli 75 miljoonaa euroa (59 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,7 % (8,2 %) ja oman pääoman tuotto 16,9 % (17,5 %). Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 23,9 % (21,6 %).

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2005 olivat 63 miljoonaa euroa (43 milj. euroa).

Alkaneen vuoden liikevaihdon odotetaan alenevan jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna tariffialennuksesta johtuen.

Tilinpäätös on tilintarkastettu. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat liitteenä.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Toivonen, 030 395 5250 tai 040 560 5250
Talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld, 030 395 5157 tai 040 519 5041