;
22.2.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Suomi ja Ruotsi rakentavat maiden välisen merikaapelin

Fenno-Skan 2 on vastaus sähkömarkkinoiden tarpeisiin. Suomen ja Ruotsin kantaverkoista vastaavat yritykset Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät ovat tehneet päätöksen maiden välille rakennettavasta uudesta merikaapeliyhteydestä. Teholtaan 600...800 megawatin (MW) merikaapeli valmistuu syksyllä 2010. Yritykset jakavat tasan kaapelin omistuksen ja investointikustannukset, jotka ovat yhteensä noin 200 miljoonaa euroa.Fenno-Skan 2 on vastaus sähkömarkkinoiden tarpeisiin. Yhteys vahvistaa Suomen ja Ruotsin välisiä siirtoyhteyksiä ja liittää pohjoismaiset sähkömarkkinat entistä kiinteämmin toisiinsa. Investointi vähentää maiden välisiä tilapäisiä sähkön hintaeroja ja pienentää markkinaosapuolten suojauskustannuksia.

Fingridin toimitusjohtaja Timo Toivonen toteaa rakennettavan yhteyden olevan konkreettinen osoitus kantaverkkoyritysten halusta ja kyvystä kehittää edellytyksiä pohjoismaisten sähkömarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle.

Fenno-Skan 2 -merikaapeliyhteys on ensimmäinen konkreettinen pohjoismaisten kantaverkkojen yhteisen kehittämissuunnitelman mukainen investointipäätös. Pohjoismaisten kantaverkkoyritysten yhteistyöjärjestö Nordel on esittänyt kaikkiaan viiden uuden siirtoyhteyden rakentamista

Nordelin kesällä 2004 esittämät viisi siirtoyhteyttä parantavat pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä. Esitettyjen investointien yhteisarvo on noin 1000 miljoonaa euroa ja niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2010 vaiheilla.

Svenska Kraftnätin pääjohtajan ja Nordelin puheenjohtajan Jan Magnussonin mukaan viiden uuden siirtoyhteyden toteuttamisesitys on yksi merkittävimmistä päätöksistä pohjoismaisten kantaverkkojen kehittämisessä. "Tämäntyyppinen yhteistyö on ainutlaatuista maailmassa", Magnusson sanoo.

Fenno-Skan 2 on tasasähköyhteys, jonka kokonaispituus on lähes 300 kilometriä. Yhteyden molempiin päihin rakennetaan suuntaaja-asemat. Suomessa uusi yhteys liitetään kantaverkkoon Rauman sähköasemalla. Ruotsissa liittymiskohta maan kantaverkkoon on Tukholman pohjoispuolelle rakennettava Finnbölen asema.

Rakentaminen käynnistyy lupaprosessin valmistuttua. Hanke kilpailutetaan kansainvälisesti. Tiedotteen kuvamateriaali

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, toimitusjohtaja Timo Toivonen 030 395 5250, 040 560 5250
Svenska Kraftnät, pääjohtaja Jan Magnusson +46 8 739 7803