;
1.7.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Siirtokapasiteettia vapautuu Fingridin Venäjän siirtoyhteyksillä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa sähkömarkkinaosapuolille sähkön siirtomahdollisuuksia Venäjän yhdysjohtojensa kautta. Yhdysjohdoilta vapautuu siirtokapasiteettia vuoden 2006 alusta lukien yhteensä 900 megawattia (MW).

Yhdysjohtojen kokonaisuudessaan 1 300 MW:n kaupallista kapasiteettia koskevan kiinteän siirtopalvelun ehdot ovat olleet jokseenkin muuttumattomat palvelun alusta eli vuodesta 2001 lähtien. Asiakkailta saadun palautteen perusteella ja pohjoismaisessa sähkön siirtotilanteessa tapahtuneiden muutosten myötä on siirtopalvelun ehtoja syytä tarkistaa. Palvelun joustavuutta on tarpeen lisätä, jotta kantaverkon siirto- ja säätökapasiteetin hallintaa voidaan erityisesti ääritilanteissa tehostaa. Lisäksi vikatilanteita koskevaa rajoitusmenettelyä on tarkoitus täsmentää, palvelun hinnoittelua tarkistaa sekä kapasiteetin varausmenettelyä kehittää markkinaehtoisemmaksi.

Vuoden 2006 alusta vapautuvaa kapasiteettia koskeva varausmenettely ja palveluehdot pyritään valmistelemaan siten, että uusi palvelukuvaus on julkaistavissa alkusyksystä 2005.

Lisätietoja:
johtaja Matti Tähtinen, 030 395 5180, 0400 417 703