;
3.2.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Kameravalvontajärjestelmä tehostaa laitteiden kunnonvalvontaa ja lisää turvallisuustasoa sähköasemilla

Suomen Turvakamera ja Fingrid tekivät sopimuksen. Suomen Turvakamera Oy on tehnyt valtakunnan päävoimansiirtoverkosta l. kantaverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n kanssa sopimuksen sähköasemille asennettavista kameravalvontajärjestelmistä. Järjestelmät tehostavat sähköasemalaitteistojen kunnonvalvontaa ja nostavat samalla asemien turvallisuustasoa. Yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2009 loppuun.Sopimuksen mukaan Suomen Turvakamera Oy asentaa, kunnossapitää ja kehittää kameravalvontajärjestelmää yhteensä noin kolmellakymmenellä sähköasemalla eri puolilla Suomea. Sähköverkon kytkinlaitteiden tilatietojen silmämääräinen varmistaminen kameroiden avulla on tutkimushanke, josta saadut ensikokemukset ovat olleet myönteisiä.

Yritysten yhteistyö alkoi tutkimus- ja kehityshankkeella noin seitsemän vuotta sitten. Kaksi vuotta sitten Suomen Turvakamera Oy toimitti Fingrid Oyj:lle keskitetyn DRC (Digit Remote Control) kameravalvontajärjestelmän, jossa sähköasemilla olevat kamerat ja tallentimet verkotettiin tilaajan intranet-verkkoon. Sovellus on selailtavissa Fingridin toimipaikkojen ja sähköasemien työasemilta. Järjestelmä tehosti kulunvalvontaa ja mahdollisti sen reaaliaikaisen seurannan ja historiatietojen selailun. Järjestelmän avulla kunnossapitohenkilöstö voi tarkkailla myös mm. suurmuuntajien laitteita.

Fingridin tekninen johtaja Kari Kuusela korostaa sopimuksen tutkimus- ja kehitystoiminnan merkitystä. "Kameroiden sijoituksella lisätään mahdollisuuksia niiden käyttämiseen myös primäärilaitteiden asentotietojen valvontaan, mikä nopeuttaa häiriöselvitystä. Tuleva tärkeä kehittämisen painopistealue voi olla myös valvontakameraan integroidun lämpökameran tuottaman tiedon hyödyntäminen verkon kriittisissä kuormituspisteissä."

Suomen Turvakamera Oy:n toimitusjohtaja Jarno Haapamäki toteaa tehdyn sopimuksen osoittavan, että pitkäjänteinen yhteistoiminta ja kehittämistyö on myös tuloksellista.

Lisätietoja:
Timo Kiiveri, 040 543 3039
Fingrid Oyj

Tapio Koivisto, 050 432 6788
Suomen Turvakamera Oy