;
2.2.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridiltä sähkönsiirtojärjestelmien lahjoitusprofessuuri Teknilliselle korkeakoululle

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta l. kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj on lahjoittanut viisivuotisen sähkönsiirtojärjestelmien professuurin Teknilliselle korkeakoululle. Professuurin opetustyö käynnistyy 1.9.2005.

Suomessa ei tällä hetkellä ole ainoatakaan sähkönsiirtojärjestelmiin erikoistunutta professoria. Uusi professorin virka sijoitetaan TKK:n Sähkö- ja tietoliikennetekniikan Sähköverkot ja suurjännitetekniikka vastuualueelle, jossa se vahvistaa vastuualueen profiilia erikoisesti sähköverkkojen järjestelmätekniikan osaajana.

Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Timo Toivonen sanoo lahjoitusprofessuurin perusteena olevan pyrkimyksen säilyttää suomalainen kantaverkko-osaaminen maailman kärjessä. "Suomalaisen sähkövoimajärjestelmän korkea käyttövarmuus ja järjestelmän kehittäminen on taattava myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää jatkuvaa uusien ratkaisujen etsimistä perusinfrastruktuurin alalla, jota leimaa tekninen haasteellisuus ja aivan erityisesti toiminnan pitkäjänteisyys."

TKK:n rehtori Matti Pursulan mukaan huoli tulevaisuudesta on aiheellinen koko sähköalalla, jota sitäkin ohjaavat pitkälti kvartaalitalouden kansainväliset lainalaisuudet. "Professuurin perustamisen myötä sähkönsiirtojärjestelmiin liittyvä tutkimus ja opetus laajenee ja syvenee ja avaa myös uusia mahdollisuuksia tutkimusyhteistyöhön valmistavan sähköteollisuuden kanssa. Toivon ja uskon, että alan haasteellisuus vetää edelleen puoleensa oppilaiden parhaimmistoa."

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Toivonen, 030 395 5250
Johtaja Kari Kuusela, 030 395 5129 tai 040 502 7333