;
4.1.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid teki sopimukset sähköjärjestelmän käyttö- ja häiriöreservien ylläpidosta voimalaitoksissa

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj on tehnyt kolmentoista osapuolen kanssa sopimukset voimalaitoksissa ylläpidettävistä reserveistä, jotka aktivoituvat automaattisesti, kun sähköverkon taajuus poikkeaa normaalista 50 hertsin (Hz) arvosta.Pääasiassa vesivoimalaitoksissa ylläpidettävien reservien yhteenlaskettu määrä on noin 600 megawattia (MW). Sopimukset ovat voimassa vuosina 2005-2010.

Reservejä käytetään sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen hetkelliseen tasapainottamiseen sekä erilaisten häiriötilanteiden hoitamiseen. Pohjoismaisten kantaverkkoyritysten kesken on sovittu kunkin maan reservien määrä. Fingrid vastaa reservien hankinnasta Suomessa.

Fingrid on jo aiemmin tänä vuonna tehnyt seitsemän teollisuusyrityksen (puunjalostus, kemian- ja metalliteollisuus) kanssa sopimukset sähköjärjestelmän häiriöreservinä käytettävistä ns. irtikytkettävistä kuormista, joilla varaudutaan sähköjärjestelmän mahdollisiin häiriötilanteisiin, esimerkiksi suuren voimalaitoksen vikaantumiseen. Näiden sopimusten yhteenlaskettu teho on noin 1000 megawattia (MW) ja ne ovat voimassa vuosina 2005-2015.

Lisätietoja:
Timo Kaukonen, 030 395 4228
Jarno Sederlund, 030 395 4251