;
19.8.2005 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid laajentaa Tammiston ja Espoon sähköasemia

Suomen päävoimansiirtoverkosta l. kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj laajentaa Vantaan Tammiston ja Espoon 400 kilovoltin (kV) sähköasemia. Laajennustyöt valmistuvat syksyllä 2006.

Tammiston laajennus toisella päämuuntajalla varmistaa pääkaupunkiseudun sähkönsyöttöä. Espoon 400 kV kytkinlaitoksen laajennus tehdään Estlink-tasasähköyhteyden liittämiseksi kantaverkkoon.

Tammiston noin 7 miljoonaa euroa maksavaan hankkeeseen kuuluu 400 kV kaasueristeisen sisäkytkinlaitoksen laajentaminen, toisen päämuuntajan lisääminen, 110 kV ja 20 kV kytkinlaitosten laajentaminen sekä voimajohtojärjestelyt asema-alueella.

Espoon laajennushankkeen arvo on noin 2 miljoonaa euroa ja siihen kuuluu 400 kV kytkinlaitoksen laajennuksen lisäksi perusparannustöitä.

Laajennusten pääurakoitsija on Fortum Service Oy. Rakennustyöt aliurakoi Tammistossa Skanska Tekra Oy ja Espoossa Tieliikelaitos. Voimajohtotyöt urakoi Eltel Networks Oy. Tammiston 400 kV sisäkytkinlaitoksen laajennuksen ja suurmuuntajan toimittaa ABB Oy.

Työt sähköasemilla alkavat tänä syksynä. Laajennukset otetaan käyttöön vaiheittain siten, että ne ovat kokonaisuudessaan käytössä syksyllä 2006. Rakentamisen aikana alueilla on tavanomaista vilkkaampaa rekka- ja työkoneliikennettä. Tammistossa louhitaan myös kalliota.

Lisätietoja:                         
Projektipäällikkö Martti Heinonen (Tammisto), 030 395 5124 tai 040 519 5080
Projektipäällikkö Risto Ryynänen (Espoo), 030 395 5219 tai 040 519 5093
Asemamestari Markku Hynönen, 030 395 5350 tai 0400 477 835