;
22.6.2004 00.00
Lehdistötiedotteet

Suomen ja Ruotsin välisen uuden merikaapeliyhteyden valmistelu aloitettu

Suomen ja Ruotsin kantaverkoista vastaavat yritykset Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät ovat tehneet kannattavuusselvityksen uudesta maiden välisestä sähkönsiirtoyhteydestä. Vastavalmistuneen selvityksen mukaan nykyisen Fenno-Skan -kaapelin rinnalle rakennettavaksi suunniteltu uusi kaapeliyhteys on kannattava.

Uusi kaapeliyhteys on osa yhteistä Pohjoismaisten kantaverkkojen kehittämissuunnitelmaa, jossa on arvioitu tulevien vuosien sähkön kulutus- ja tuotantoennusteiden pohjalta siirtoyhteyksien vahvistustarpeita ja kannattavuutta. Kaapeliyhteydellä saatava siirtokapasiteetin lisäys parantaa pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa vähentämällä siirtorajoituksia Suomen ja Ruotsin välillä. Samalla sähkön toimitusvarmuus paranee. Selvityksessä on todettu, että uuden yhteyden avulla saadaan kokonaistaloudellista hyötyä sekä sähkömarkkinatoimijoille että kantaverkkoyrityksille. Merkittävä maidenvälisen sähkönsiirtotarpeen lisääntymiseen vaikuttava tekijä on mm. Suomessa tehty päätös viidennen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta.

Uuden tasasähköyhteyden teho on 600...800 MW. Yhteys muodostuu noin 200 kilometrin pituisesta merikaapelista ja sen molempiin päihin rakennettavista suuntaaja-asemista. Arvioitu investointikustannus on runsaat 200 miljoonaa euroa. Suomessa uusi yhteys liittyy kantaverkkoon Rauman sähköasemalla eikä se edellytä muita verkkovahvistuksia.

Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät käynnistävät hankkeen yksityiskohtaisen toteutussuunnittelun. Päätös kaapeliyhteyden rakentamisesta tehdään alkuvuodesta 2005. Uuden tasasähköyhteyden arvioitu valmistumisajankohta on vuonna 2010.

Lisätietoja: Fingrid Oyj Toimitusjohtaja Timo Toivonen, puh. 030 395 5250, 040-560 5250