;
10.6.2004 00.00
Lehdistötiedotteet

Nordel esittää viittä uutta yhteyttä vahvistamaan pohjoismaista sähkömarkkinaa

 


 
Pohjoismaiset kantaverkot tarvitsevat viisi uutta yhdysjohtoa. Uudet yhdysjohdot mahdollistavat entistä paremmin toimivat pohjoismaiset sähkömarkkinat ja parantavat sähkön toimitusvarmuutta. Suunnitelma esitettiin pohjoismaisten kantaverkkoyritysten yhteistyöjärjestön, Nordelin, vuosikokouksessa Hämeenlinnassa 9. kesäkuuta. Nordelin mielestä on tarve seuraavien yhteyksien vahvistamiseen:
  • Fenno-Skan Suomen ja Ruotsin välillä
  • Iso-Belt -yhteys Tanskassa
  • Keski- ja Etelä-Ruotsin välinen yhteys
  • Nea-Järpströmmen Norjan ja Ruotsin välillä
  • Skagerrak -yhteys Tanskan ja Norjan välillä

Siirtoverkon vahvistukset muodostavat yhden kokonaisuuden ilman keskinäistä priorisointia. Vahvistukset maksavat yhteensä noin 1000 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisesti kaikki projektit valmistuvat vuoden 2010 vaiheilla ja toteuduttuaan ne parantavat merkittävästi pohjoismaisen sähkömarkkinan toimintaedellytyksiä. Pohjoismaista sähkönsiirtoverkkoa käsittelevä raportti on kokonaisuudessaan julkaistu Nordelin internet-sivuilla www.nordel.org.

Nordelin vuosikokouksessa todettiin, että äärimmäisen vähäsateisina vuosina pohjoismainen sähköntuotanto ei riitä kattamaan alueen kulutusta. Viime vuonna Pohjoismaihin tuotiinkin naapurimaista sähköä 17 terawattituntia, mikä vastaa noin viittä prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta. Samoin todettiin, että markkinat selviytyivät hyvin Pohjoismaissa 2002/2003 vallinneen kuivuuden aiheuttamasta tilanteesta, joka oli vakava haaste sähköntoimitukselle ja jolloin Pohjoismaiden välinen sähkön siirto oli erittäin suurta.

Nordel totesi, että pohjoismaista voimajärjestelmää on vahvistettava sekä lisäämällä tuotantokapasiteettia että vahvistamalla siirtoverkkoa.

Markkinatoimijat ovat vastuussa riittävän sähkön tuotantokapasiteetin rakentamisesta. Sähkömarkkinoiden hintasignaalit kannustavat sekä kulutuksen säästöihin että välttämättömiin tuotantoinvestointeihin.

Suomessa on tehty päätös rakentaa 1600 MW ydinvoimayksikkö. Göteborgissa on tarkoitus toteuttaa 260 MW kaasuvoimalaitos ja Tanskassa on valmisteilla 400 MW uutta tuulivoimaa. Muusta mahdollisesta uuden kapasiteetin rakentamisesta ei ole varmuutta.

Useat samanaikaiset voimajärjestelmän häiriöt keskeyttivät sähköntoimitukset Etelä-Ruotsissa ja Itä-Tanskassa vuoden 2003 syyskuussa. Tämän seurauksena Nordel halusi varmistaa pohjoismaisen voimajärjestelmän suunnittelu- ja käyttökriteerinsä. Vuosikokouksessa hyväksytty väliraportti ei tuo esille merkittäviä muutostarpeita.

Vuosikokouksessa Nordelin uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2004-2006 valittiin Svenska Kraftnätin pääjohtaja Jan Magnusson ja varapuheenjohtajaksi Fingridin toimitusjohtaja Timo Toivonen. Nordelin yhteenlaskettu sähkönkulutus oli viime vuonna 389 TWh (-2,1 %.). Sähkön kokonaisvaihto maiden välillä ja naapurialueiden kanssa oli 62 TWh. Yksittäisten maiden sähkönkulutus oli: Islanti 8,5 TWh (+1,2 %), Norja 115 TWh (-4,9 %), Tanska 35 TWh (0,0 %), Ruotsi 145 TWh (-2,2 %) Suomi 85 TWh (+1,0 %).

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Toivonen
puh. 030 395 5250