;
25.11.2004 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin Olkiluodon kaasuturpiinilaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä Eurajoella ja Raumalla 29.11.2004 - 21.1.2005

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj on käynnistänyt hankkeen uuden 100...150 megawatin (MW) kaasuturpiinivoimalaitoksen rakentamiseksi. Uusi sähköjärjestelmän teknistä toimivuutta varmistava kaasuturpiinivoimalaitos tarvitaan Fingridin vastuulla olevien reservivelvoitteiden hoitamiseksi.

Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki ja -asetus) edellyttävät polttoaineteholtaan vähintään 300 MW kattila- ja voimalaitokselle noudatettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Nyt valmistuneessa arviointiselostuksessa selvitetään kaasuturpiinilaitoksen rakentamisen ja käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Arviointiselostus on toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Arviointiselostuksessa on huomioitu yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antamassa lausunnossa esitetyt asiat, mm. hankkeen sijoituspaikkavaihtoehtojen tarkastelu ja meluvaikutusten tarkastelualueen laajentaminen koskemaan myös Rauman kaupungin puoleista loma-asutusta.

Yhteysviranomainen vastaa asian tiedottamisesta kuuluttamalla ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kokonaisuudessaan löydät Fingrid Oyj:n  kaasuturpiiniprojektin sivulta.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Martti Merviö, tekniikka, 030 395 5234 tai 0400 511 347
Sami Kuitunen, YVA-menettely, 030 395 5220 tai 040 519 5008