;
26.6.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Siirtokapasiteettia varattavissa Fingridin Venäjän siirtoyhteyksillä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa sähkömarkkinaosapuolille sähkön siirtomahdollisuuksia Venäjän yhdysjohtojensa kautta. Yhdysjohdoilta vapautuu siirtokapasiteettia vuoden 2004 alusta lukien yhteensä 600 megawattia (MW).

Siirtokapasiteettia tarjotaan markkinaosapuolten käyttöön yhtäläisin siirto- ja hintaehdoin. Vuoden 2004 alusta siirtokapasiteettia on varattavissa yhteensä 600 MW.

Sitovat siirtovaraukset ensi vuoden alusta alkaville sopimusjaksoille on tehtävä Fingridille lokakuun loppuun mennessä. Sopimusjaksot voivat vaihdella yhdestä kolmeen vuoteen ja pienin mahdollinen varausyksikkö on 50 MW. Osapuolen siirtovarauksen kokonaismäärää on päätetty rajoittaa aiempaan käytäntöön verrattuna. Nyt varatun kapasiteetin kokonaismäärä samaan konserniin kuuluville yhtiöille voi olla enintään 300 MW.

Fingrid vahvistaa siirtovaraukset saatuaan selvityksen vastaavista varauksista Venäjän puoleisella siirtoyhteydellä. Venäjän raja- ja kantaverkkosiirroista vastaa voimayhtiö RAO EES Rossii.

Venäjältä tapahtuvasta sähköntuonnista Fingridille aiheutuvat kustannukset ovat nousseet. Syy kustannusten nousuun on Euroopan sisäisessä sähkökaupassa käyttöön otettu sähkön läpisiirtojen korvausmenettely sekä vuoden 2003 alusta uusittu vastaava pohjoismainen läpisiirtokustannusten jakomalli. Lisäkustannusten kattamiseksi Fingrid suunnittelee Venäjän siirron hinnoittelun muuttamista 1.1.2004 lukien siten, että markkinarajamaksua korotetaan noin yhdellä eurolla tuotua megawattituntia kohti. Lopullinen päätös hinnoittelun muutoksesta tehdään syyskuussa 2003.

Lisätietoja:
Myyntijohtaja Matti Tähtinen 030 395 5180, 0400 417 703
Myyntipäällikkö Nina Elomaa 030 395 5274, 040 519 5074