;
24.4.2003 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin voimajohtohanke Lappeenrannassa etenee

Vaihtoehtoista reittiratkaisua ei löytynyt. Fingrid Oyj tutki vaihtoehtoja, mutta uutta reittiä ei voimajohdolle löytynyt. Fingrid on sen vuoksi anonut valtioneuvostolta alkuperäisen suunnitelman mukaista lunastuslupaa.

Suomen kantaverkosta vastaava Fingrid Oyj hakee lupaa rakentaakseen 110 kilovoltin voimajohdon Luukkalan ja Yllikkälän sähköasemien välille. Uusi johto on suunniteltu kulkemaan olemassa olevien johtojen rinnalla. Luukkalan sähköasema sijaitsee Teollisuustien ja valtatie 6:n risteysalueen tuntumassa. Johtoreitti kulkee Tirilän, Harapaisen ja Reijolan kaupunginosien kautta Ihalaisten muuntoasemalle, mistä johto jatkuu kohti Yllikkälää valtatien ja lentokentän eteläpuolella. Yllikkälän sähköasema sijaitsee noin puoli kilometriä valtatien eteläpuolella.

Vaihtoehtoisia reittejä ja ratkaisuja Fingrid selvitti mm. yhteistyössä Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa, mutta maankäyttötilanteen ja rakentamiskustannusten kannalta toteuttamiskelpoista ratkaisua ei löytynyt. Maakaapelivaihtoehto hylättiin, koska sen käyttövarmuutta ei pidetä riittävänä ja mahdollinen vikatilanne saattaisi aiheuttaa pitkän sähkökatkoksen.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Antti Linna, 030 395 5168