;
2.7.2002 00.00
Lehdistötiedotteet

Utvidgat ägande i Nord Pool Spot AS

(Oslo 2 juli 2002) De fem systemansvariga nätföretagen i Norden har den 1 juli beslutat om villkoren för att utvidga ägandet i nybildade Nord Pool Spot AS. I fortsättningen kommer alla de systemansvariga nätföretagen plus Nord Pool ASA att vara delägare i bolaget.

Bolagens uppgifter har delats upp så att Nord Pool Spot AS ska stå för den fysiska elhandeln i Norden. Nord Pool ASA sköter all finansiell elhandel samt fysisk elhandel utanför Norden. De två bolagen kommer att ha ett mycket nära samarbete och gemensamt ge kunderna en samlad marknadsplats.

Beslutet innebär att Nord Pool Spot AS kommer att ägas av Svenska Kraftnät i Sverige, Statnett i Norge, Fingrid i Finland och Nord Pool ASA med vardera 20 procent av aktierna. Den resterande ägarandelen på 20 procent fördelas lika mellan de två danska systemansvariga företagen Eltra på Jylland och Elkraft System på Själland. Transaktionerna kommer att genomföras så snart som möjligt.

Nord Pool ASA kommer att fortsätta ägas av Svenska Kraftnät och Statnett med 50 procent vardera.

För närmare information kontakta:
Eva Granly Fredriksen, styrelseordf. i Nord Pool Spot AS, tel +47 22 52 70 05

Kontaktpersoner hos de systemansvariga nätföretagen:
Sverige: Jan Magnusson, generaldirektör Svenska Kraftnät, tel +46 8 739 78 03
Danmark: Georg Styrbro, adm. dir. Eltra, tel +45 76 22 40 00
Bent Agerholm, adm. dir Elkraft System, tel +45 44 87 32 00
Finland: Timo Toivonen, verkst. direktör Fingrid, tel +358 30 395 52 50
Norge: Odd Håkon Hoelsæter, koncernchef Statnett, tel +47 22 52 70 70