;
7.6.2002 00.00
Lehdistötiedotteet

Lisää kapasiteettia varattavissa Fingridin Venäjän siirtoyhteyksillä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa sähkömarkkinaosapuolille sähkön siirtomahdollisuuksia Venäjän yhdysjohtojensa kautta. Osa nykyisistä siirtosopimuksista umpeutuu ensi vuodenvaihteessa, joten yhdysjohdoilta vapautuu siirtokapasiteettia yhteensä 200 megawattia (MW). Kuluvan vuoden aikana valmistuva uusi 400 kilovoltin (kV) johtoyhteys Viipurista Kymiin kasvattaa lisäksi Venäjän ja Suomen välistä yhdysjohtokapasiteettia 400 MW, jolloin kaupallisen kokonaiskapasiteetin määrä on yhteensä 1300 MW.

Siirtokapasiteettia tarjotaan markkinaosapuolten käyttöön yhtäläisin siirto- ja hintaehdoin. Vuoden 2003 alusta siirtokapasiteettia on varattavissa yhteensä 600 MW, edellyttäen, että uusi siirtoyhteys valmistuu suunnitellusti. Fingrid ei vahvista varauksia täysimääräisesti, mikäli yhteyden kaupallinen käyttöönotto uhkaa viivästyä. Mahdollisista varauksia koskevista muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Tällä hetkellä lisäyhteyden rakentaminen etenee täysin suunnitellussa aikataulussaan.

Sitovat siirtovaraukset ensi vuoden alusta alkaville sopimusjaksoille on tehtävä Fingridille lokakuun loppuun mennessä. Sopimusjaksot voivat vaihdella yhdestä kymmeneen vuoteen, pienin mahdollinen varausyksikkö on 50 MW.

Fingrid vahvistaa siirtovaraukset saatuaan selvityksen vastaavista varauksista Venäjän puoleisella siirtoyhteydellä. Venäjän raja- ja kantaverkkosiirroista vastaa voimayhtiö RAO EES Rossii.

Lisätietoja:
Myyntijohtaja Matti Tähtinen 030 395 5180, 0400 417 703
Myyntipäällikkö Nina Elomaa 030 395 5274, 040 519 5074