;
13.2.2002 01.00
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin tilinpäätös 2001

Fingrid-konsernin tulos vuodelta 2001 oli tyydyttävä. Konsernin liikevaihto oli 242 miljoonaa euroa (236 milj. euroa vuonna 2000). Siirretyn sähkön määrä, 60 terawattituntia, säilyi edellisvuoden tasolla.
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 33 miljoonaa euroa (36 milj. euroa). Tilikauden voitoksi muodostui 23 miljoonaa euroa (25 milj. euroa).
 
Taseen loppusumma oli 1.338 miljoonaa euroa (1.337 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli ilman pääomalainoja 16,1 % ja pääomalainat mukaan lukien 28,7 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,9 %. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2001 olivat 44 miljoonaa euroa.
 
Alkaneen vuoden liikevaihdon odotetaan kehittyvän vakaasti.
 
Tilinpäätös on tilintarkastettu.
 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Toivonen, 030 395 5250 tai 040 560 5250
Talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld, 030 395 5157 tai 040 519 5041