;
7.2.2001 00.00
Lehdistötiedotteet

Yllikkälän toinen päämuuntaja kaksinkertaistaa aseman muuntotehon

Fingrid Oyj laajentaa Lappeenrannan lounaispuolella olevaa Yllikkälän muuntoasemaansa. Uudella päämuuntajalla ja toisiojärjestelmien uusimisella kaksinkertaistetaan aseman muuntoteho ja parannetaan kantaverkon käytettävyyttä. Laajennustyötä koskeva urakkasopimus allekirjoitettiin 31.1. Fortum Service Oy:n kanssa.

Rakennustyöt noin kymmenen kilometriä Lappeenrannasta lounaaseen sijaitsevalla Yllikkälän 400/110/20 kilovoltin (kV) muuntoasemalla käynnistyvät keväällä. Asema-alueelle rakennetaan uuden päämuuntajan tarvitsemat eri jännitetasojen kytkinkentät ja muuntajan perustus. Samalla uusitaan kaukokäytön ala-asema paikallistyöpisteineen ja 400 kV kiskosuojareleistys. Nykyistä asema-aluetta ei muutosten vuoksi tarvitse laajentaa.

Hanke kilpailutettiin EU:n ilmoitussääntöjen mukaan avoimella menettelyllä. Fortum Service Oy tekee urakan avaimet käteen-periaatteella. Urakkaan kuuluvat rakennustyöt, asennus, koestus ja käyttöönotto sekä päämuuntajaa lukuunottamatta kaikki muut laite- ja tarvikehankinnat. Urakan kokonaishinta on noin 2,1 miljoonaa euroa (13 miljoonaa markkaa). Asemalle tulevan 400 MVA päämuuntajan Fingrid on tilannut ABB Transmit Oy:ltä jo aikaisemmin.

Rakennustyöt käynnistyvät keväällä ja laajennus valmistuu marraskuussa 2001.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Martti Heinonen 030 395 5124 tai 040 519 5080
Aluepäällikkö Jorma Heiskanen 030 395 5600 tai 0400 884 411