;
2.7.2001 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin Juha Kekkonen Euroopan kantaverkkoyhtiöiden puheenjohtajaksi

Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt perustivat perjantaina 29. kesäkuuta Brysselissä yhteisen järjestön, ETSOn (European Transmission System Operators). Järjestöön kuuluu 32 yhtiötä viidestätoista EU-maasta sekä Norjasta ja Sveitsistä. Nämä maat yhdessä muodostavat sähkön sisämarkkina-alueen. ETSOn toimeenpaneva elin on Steering Committee, jonka puheenjohtajaksi valittiin suomalaisen kantaverkkoyhtiön Fingrid Oyj:n varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen.

Euroopan sähkömarkkinoiden toimivuus kärsii tällä hetkellä sähkönsiirron rajoituksista ja epäyhtenäisistä pelisäännöistä sekä maiden sisällä että niiden välillä. ETSOn tehtävänä onkin kehittää yhteisiä sääntöjä ja menettelytapoja, joilla sähkökaupan sujuvuutta saadaan parannetuksi. Kysymys voi olla esimerkiksi maiden rajojen yli kulkevien transit-siirtojen korvauksista, pullonkaulatilanteiden hallinnasta tai verkkoyhtiöiden ja sähköpörssien yhteispelistä. Samalla pyritään turvaamaan järjestelmän tekninen käyttövarmuus. ETSO on tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission, kansallisten regulaattoreiden ja eri markkinaosapuolten kanssa.

ETSO on toiminut epävirallisesti jo parisen vuotta, mutta nyt sen asema vakiinnutettiin juridisesti ja sille perustettiin sihteeristö Brysseliin. Tähän asti ETSOn Steering Committeeta on johtanut ranskalaisen verkkoyhtiön johtaja André Merlin. Hänet valittiin ETSOn presidentiksi johtamaan pääsääntöisesti vuosittain kokoontuvaan yleiskokousta. Pääsihteeriksi valittiin espanjalainen juristi Ana Aguado.

Lisätietoja
Juha Kekkonen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5120 tai 040 560 5274
Ana Aguado, ETSO, puh. +32 2 546 7426
ETSOn Internet-osoite: www.etso-net.org