;
21.11.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Sähkönsiirtomahdollisuudet paranevat Pohjoismaissa

Kuluneen vuoden vesivoimatuotanto on ollut Pohjoismaissa poikkeuksellisen runsas, varsinkin Norjassa on rikottu kaikki aiemmat ennätykset. Edullinen vesivoima on lisännyt tarvetta siirtää sähköä Pohjoismaiden välillä. Sähköverkon siirtokyky on kuitenkin rajoittanut siirtomahdollisuuksia, ja seurauksena on ollut erillisten hinta-alueiden muodostumista ja huomattavia eroja pörssisähkön hinnoissa. Siirtorajoitukset ovat olleet tavanomaista pidempiaikaisia.

Pohjoismainen työryhmä on selvittänyt siirtokyvyn kehittämismahdollisuudet lyhyellä tähtäimellä. Suurimmat ongelmat ovat Norjassa ja Ruotsissa. Työryhmä ehdottaa toimia, joilla siirtokykyä lisätään Norjan ja Ruotsin välillä nykyisestä 3000 megawatista (MW) 3500 - 4000 megawattiin. Hankkeiden kustannusarvio on 300 - 350 miljoonaa markkaa, ja toteutus alkaa jo ensi vuonna.

Pohjoismaisen työryhmän ovat muodostaneet järjestelmävastuulliset kantaverkko-organisaatiot: Statnett SF Norjasta, Svenska Kraftnät Ruotsista sekä Fingrid Oyj Suomesta.

Työryhmä esittää useita toimia, joilla Norjan ja Ruotsin välistä sähkönsiirtokykyä voidaan kehittää:

  • Skagerrak-kaapelit Norjan ja Jyllannin välillä avataan normaaliin kaupankäyntiin vuoden 2001 alusta. Näiden kaapeleiden käytöllä on mahdollista auttaa Etelä-Norjan ja Etelä-Ruotsin välistä ns. Hasle-leikkauksen siirtoa.
  • Siirtojohtojen kapasiteettia lisätään kehittämällä verkkosuojausta. Tämän ansiosta kytkeytyy vian sattuessa tuotantoa Norjassa tai kulutusta Ruotsissa automaattisesti pois.
  • Siirrytään joustaviin siirtorajoihin. Otetaan tarkemmin huomioon kulloinenkin käyttötilanne ja vikojen todennäköisyys.
  • Vahvistetaan Keski-Norjan ja Keski-Ruotsin välisiä siirtoyhteyksiä. Tämä edellyttää lisäksi sekä Norjan että Ruotsin sisäisten siirtoyhteyksien vahvistamista.
  • Sähköverkon stabiilisuutta parannetaan lisäämällä loistehon kompensointia.

Tarkoitus on käynnistää hankkeet nopeasti ja ottaa ne huomioon investointipäätöksissä vuonna 2001. Työryhmä esittää lisäksi, että maiden välisen siirtokapasiteetin tarve on selvitettävä myös pitkällä aikavälillä. Työryhmän alustavat selvitykset osoittavat, että uusi, vahvempi sähkönsiirtoyhteys Norjan ja Ruotsin välillä saattaa olla tarpeen. Tällöin kyseeseen tulee johtoyhteys Norjasta Ruotsiin Skånen alueelle.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Timo Toivonen, 030 395 5250 tai 040 560 5250
Suunnittelupäällikkö Pertti Kuronen, 030 395 5127 tai 0400 462 614