;
21.3.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Laulujoutsenet saavat liikennemerkit Lievestuoreenjärvellä

Suomen päävoimansiirtoverkon teknisestä toimivuudesta vastaava Fingrid Oyj asennuttaa lintuestepalloja Laukaan Lievestuoreenjärven ylittäviin voimajohtoihin.Tarvaalan kylän kohdalla olevan voimajohtojen vesistöylityksen johtimien yläpuolella kulkeviin ukkosköysiin laitettavat lintujen "liikennemerkit" varoittavat törmäysvaarasta alueella lentäviä isoja lintuja, mm. laulujoutsenia.

Lintujen törmäysriski voimajohtoihin koostuu useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Maantieteellisten ja biologisten, eli mm. eläinten rakenteeseen ja lentokykyyn liittyvien syiden lisäksi törmäysriskiä lisää sää: kun havaittavuus on sumun tai sateen vuoksi huono, linnut lentävät hyvin matalalla. Erityisen "kolariherkkiä" ovat nuoret linnut, ne kun eivät ole vielä oppineet riittävästi tuntemaan ympäristöään eivätkä siten tunnista vaarakohteita.

Lievestuoreenjärvi on suurehko matala järvi, jolla tiedetään pesivän ainakin yhden laulujoutsenparin. Jopa kaksikymmenvuotiaiksi elävät joutsenet ovat paitsi pariuskollisia, uskollisia myös pesintäpaikoilleen. Muita alueella tavattuja lintuja ovat mm. telkkä, tukkakoskelo, mustalintu, kalalokki ja naurulokki.

Läpimitaltaan noin 20 senttimetrin kokoiset, kirkkaan oranssin väriset pallot on seurantatutkimuksissa todettu hyvinkin toimiviksi liikennemerkeiksi. Kohteissa, joissa törmäyshavaintoja on ennen pallojen asentamista tehty, on todettu törmäysten ja myös ns. läheltä-piti -tapausten vähentyneen selvästi.

Fingrid on asennuttanut lintuestepalloja eri puolelle Suomea, mm. viime viikolla Joroisten Huutokoskelle. Pallojen satunnainen käyttö on hyödytöntä, joten yhtiö asennuttaa niitä tarpeen mukaan kohteisiin, joissa törmäysvaara voimajohtoihin on ilmeinen. Näin on mm. Lievestuoreenjärvellä, josta on saatu ilmoituksia törmäyksistä. Kohteiden kartoituksessa Fingrid on tehnyt yhteistyötä mm. Suomen BirdLife ry:n, alan harrastajajärjestöjen sekä Helsingin yliopiston Ekologian ja systematiikan laitoksen Populaatiobiologian osaston kanssa.

Lintuestepallot asennetaan paikoilleen maasta käsin vetonarujen avulla johtojen ollessa jännitteisiä. Menetelmä on kehitetty Suomessa.

Lievestuoreenjärven ylityksen asennustyön tekee IVO Transmission Engineering Oy.

Järven yli kulkee 400 kilovoltin (kV) johto Vihtavuoresta Huutokoskelle sekä 110 kV johto Vihtavuoresta Hankasalmen Kauppilan muuntoasemalle.

Lisätietoja:
Fingrid/Pekka Manninen 040 072 2112
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry/ Esko Martikainen
(014) 260 3853 tai Tomi Hakkari (014) 697 275