;
14.12.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin Forssan muuntoasema käyttöön entistä ehompana

Lähes kaksi vuotta kestänyt muutostyö Fingridin Forssan muuntoasemalla on saatu päätökseen. Lounais-Suomen sähkönsiirtoa varmentava asema on kokenut perusteellisen ja laajan muodonmuutoksen. Ikääntyneet kojeet ja laitteet on uusittu ja samalla on parannettu myös aseman vesitys- ja öljyntorjuntajärjestelmiä. Muutostyön kustannukset olivat noin 8,5 miljoonaa euroa.

Forssan vuonna 1954 valmistuneella muuntoasemalla tehtiin yhdeksänkymmentäluvulla laajoja kuntoselvityksiä. Niiden perusteella päädyttiin ratkaisuun, jossa aseman kojeet ja laitteet päätettiin uusia lähes kokonaan.

Asemalle rakennettiin uusi muuntajankuljetus- ja tulotie. Vanha 110 kV (kilovoltti) kytkinlaitos uusittiin, lisäksi rakennettiin uudet 400 ja 20 kV kytkinlaitokset. Myös 110 kV kojeet ja laitteet olivat teknisen elinkaarensa päässä, joten ne uusittiin.Uudessa 400/110/20 muunnossa neljänsadan kilovoltin kenttä yhdistettiin Vantaan Tammistosta Ulvilaan kulkevaan 400 kV johtoon. Asemalle rakennettiin myös 20 kV reaktorilaitos.

Uusimisen yhteydessä Forssan muuntoasema sai ABB Transmit Oy:n kehittämän, jo neljättä sukupolvea edustavan, Fingrid 2000-malliksi nimetyn muuntajan.

 Osana hanketta oli ympäristöinvestointi, jossa parannettiin aseman vesitys- ja öljyntorjuntajärjestelmiä. Asema-alueelle on teetetty myös maisemointisuunnitelma. Sen mukaan asema liitetään ympäröivään maisemaan turvallisuusnäkökohdat huomioivin, mahdollisimman luonnonmukaisin ratkaisuin. Maamassoista muodostettavat kumpareet saavat osin nurmipeitteen, osaan istutetaan alueen peltomaisemaan luontaisena kuuluvia katajia sekä pihlajia. Maisemaa rikastavina yksityiskohtina alueelle sijoitetaan irtolohkareita ja louhetta, joiden sekaan istutetaan vuorimäntyjä. Maisemointityöt käynnistyvät ensi keväänä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Timo Kiiveri 040 543 3039