;
25.10.2000 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid hyvittää asiakkaitaan aluehintaerojen kertymästä

Suomen päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj hyvittää asiakkailleen lähes 50 miljoonaa markkaa markkinasähkön aluehintaeroista kertyneitä tuloja. Hyvitettävä summa on noin 4,5 % kantaverkkomaksujen kokonaismäärästä.

Pörssisähkön aluehintaeroja muodostuu yhteispohjoismaisten markkinoiden eri alueiden välisistä siirtorajoituksista. Aluehintaeroista kertyy sähkön pörssikaupassa ns. pullonkaulatuloja, jotka pohjoismainen sähköpörssi NordPool tulouttaa jäsenmaiden päävoimansiirtoverkosta vastaaville organisaatioille. Suomen järjestelmävastaava on Fingrid Oyj, joka hyvittää kantaverkkoasiakkaita Ruotsin ja Suomen välisistä siirtorajoituksista kertyneillä lähes 50 miljoonan markan pullonkaulatuloilla.

Fingrid on jo aiemmin päättänyt siirtokykyä lisäävästä verkkohankkeesta, joka tukee periaatetta, että Suomen sisäiset siirtorajoitukset eivät haittaa sähkökauppaa yhteispohjoismaisilla markkinoilla.

Kun verkkovahvistukset keväällä 2001 valmistuvat, Ruotsin ja Suomen väliset siirtorajoitustilanteet vähenevät oleellisesti. Tavoitteena on tilanne, jossa viime kesän kaltaisia aluehintaeroja ei enää muodostu Suomen ja Ruotsin välille.

Fingridin asiakkaita ovat suoraan päävoimansiirtoverkkoon, eli ns. kantaverkkoon liittyneet sähkön jakeluyhtiöt, sähkön tuottajat ja suurteollisuus.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Toivonen, 030 395 5250 tai 040 519 5033
Myyntijohtaja Matti Tähtinen, 030 395 5180 tai 040 041 7703