;
14.9.1999 00.00
Lehdistötiedotteet

Vuosituhannen vaihtuminen tuskin aiheuttaa ongelmia sähköjärjestelmässä

- Fingrid Oyj:n Millennium-valmius on hyvä, vakuuttaa johtaja Risto Lindroos.

Hänen mukaansa syytä hysterian lietsomiseen ei ole ja kuluttajat voivat käyttää sähköä normaalisti myös uudenvuoden yönä. - Tämä on jopa suotavaakin, sillä sähköjärjestelmän kannalta kulutuksen pysyminen tasaisena pienentää tuotannon säätötarvetta, Lindroos sanoo.

Fingridin suurjännitteinen voimansiirtoverkko on runko koko Suomen sähköjärjestelmän toiminnalle. Yhtiö vastaa myös sähkön kulutuksen ja tuotannon valtakunnallisesta tasapainosta. Fingrid on selvittänyt perusteellisesti niitä ongelmia, joita vuosituhannen vaihtuminen mahdollisesti tuo tullessaan verkon laitteisiin, tietojärjestelmiin, viestilaitteisiin jne. Omien laitteistojen toimintaan vaikuttavat ns. vuosilukuongelmat on kartoitettu ja ratkaistu, joten voimansiirtoverkon tilanne on hyvä. - Noudatamme silti tavanomaista suurempaa varovaisuutta kaikessa toiminnassamme. Olemme varautuneet mm. siihen, että julkinen puheviestintä ruuhkautuu ja sen kautta käytävä kommunikointi vaikeutuu. Niinpä käytämme yleisistä operaattoreiden palveluista riippumatonta puheviestijärjestelmää omien valvontakeskuksiemme ja Suomen merkittävien energiavalvomoiden välillä. Erillisjärjestelmän kautta saamme yhteydet myös muille sähköjärjestelmän kannalta tärkeille paikoille, Lindroos toteaa. Yhtiön käyttöön on hankittu mm. satelliittipuhelimia ja palkattu yön ajaksi töihin kolmisenkymmentä radioamatööriä, jotka tarvittaessa varmistavat osaltaan viestien perillemenoa.

Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta Fingrid on varautunut myös siihen, että verkko ohjausjärjestelmineen ei sittenkään toimisi. Tämän vuoksi Fingridin kaikki tärkeimmät sähköasemat on miehitetty ja valvontakeskuksissa on myös normaalivahvuutta suurempi miehitys. - Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen on osa normaalia toimintaamme, onhan järjestelmän toimittava aina, joten mitään dramaattista ei vuosituhannen vaihtumiseen sinänsä liity, Lindroos sanoo ja muistuttaa jokaisen sähkömarkkinoiden toimijan olevan osaltaan vastuussa siitä, että sähköntuotanto ja sähkönhankintasopimukset kattavat toimijan sähkönkäytön ja -toimitukset. Myös sairaaloiden ja muiden vastaavien sähkön saannista erityisen riippuvien organisaatioiden tulisi hänen mielestään huolehtia omista valmiuksistaan mm. testaamalla hyvissä ajoin varavoimakoneensa.

Fingridiä vastaavien pohjoismaisten organisaatioiden kanssa on tehty kiinteää yhteistyötä. Pohjoismaissa varataan vuodenvaihteessa tavanomaista enemmän voimantuotantoreservejä mahdollisten häiriöiden varalle. Käytössä oleva reservi on noin puolet arvioidusta sen hetkisestä kulutuksesta.

Koko maan kattava voimansiirtojärjestelmä saatetaan tilaan, jossa se parhaiten kestää mahdollisia häiriöitä. Muista pohjoismaista heijastuksia ei odoteta tulevan mutta kaiken varalta maiden välisiä siirtoja kuitenkin rajoitetaan.

Lain säätämän järjestelmävastuunsa mukaisesti Fingrid "puuttuu peliin", mikäli V2000-ongelmat vaikuttavat tuotannon ja kulutuksen tasapainoon.

- Voimajärjestelmän hallinta eli ensisijaisesti tekniset asiat ratkaisevat sitten miten toimitaan jos tarvitaan esimerkiksi sähköntoimitusten rajoituksia, Lindroos toteaa.

- Luottavaisin mielin, mutta kaiken varmistaen, Risto Lindroos tiivistää Fingridin Millennium-yön odotuksia. - Operatiivinen henkilöstö ja tärkeimmät asiantuntijamme, yhteensä noin 100 henkilöä, ovat työssä vuosituhannen vaihtuessa. Olemme jo pitäneet viestiliikenneharjoituksen ja marraskuussa on vuorossa täysimittainen käyttöharjoitus. Tilanne voimajärjestelmän kannalta on arvioni mukaan erittäin hyvä.

Lisätietoja:
Risto Lindroos 030 395 5139, 040 5019 996