;
19.2.1999 00.00
Lehdistötiedotteet

Maanomistajien ja viranomaisten palaute Hikiän 400 kilovoltin voimajohdon rakentamisesta kerätään haastatteluin

Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta vastaava Fingrid Oyj on tilannut Helsingin Kauppakorkeakoululta selvityksen maanomistajien ja viranomaisen kokemuksista äskettäin valmistuneen noin 4,5 kilometrin mittaisen voimajohdon rakentamisesta Hausjärven Hikiässä.

Selvitys tehdään satunnaisotantamenetelmällä. Valtiotieteen opiskelijat Esa Kaitila ja Sanna Pirttikangas ottavat ensi viikon aikana kirjeitse yhteyttä satunnaisesti valittuihin maanomistajiin ja johtohankkeessa mukana olleisiin viranomaisten edustajiin. Kunkin haastateltavan kanssa sovitaan henkilökohtaisesta tapaamisajasta.

Selvityksen avulla Fingrid hakee palautetta johtohankkeen eri vaiheiden hoitamisesta. Vastaavanlaiset selvitykset on jo tehty kahden eri voimajohtohankkeen toteuttamisesta. Fingridin ympäristöjohtaja Erkki Partasen mukaan kokemukset aiemmista kyselyistä ovat rohkaisevia: "Olemme saaneet arvokasta palautetta. Haastateltavat ovat tuoneet esille omia näkemyksiään monista asioista, mm. aikataulutuksesta, YVA-menettelystä, hankkeiden tiedottamisesta, lunastuskorvauksiin liittyneistä yksityiskohdista, yksityisteiden käytöstä ja valituista pylvästyypeistä. Palautteiden perusteella olemme jo päättäneet lisätä tiedotusta erityisesti hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni asianosainen kokee saavansa riittävästi ja hyvissä ajoin tietoa hankkeen kaikissa vaiheissa sekä tietää omat vaikuttamismahdollisuutensa ja kanavat näkemystensä esilletuomiseksi. Myös lukuisia helposti toteutettavissa olevia parannusehdotuksia ja toiveita tuli esille."

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Erkki Partanen 030 395 5156, 0400 417 036
Projektipäällikkö Ritva Laine 030 395 5134, 040 543 3029
Asiantuntija Sami Kuitunen 030 395 5220, 040 519 5008
Projektikoordinaattori Teppo Nieminen, Helsingin Kauppakorkeakoulu (09) 4313 8723