;
28.5.1999 00.00
Lehdistötiedotteet

Länsisalmi-Kymi -voimajohtoa rakentaa kaksi urakoitsijaa

Perustyöt käynnistyvät ennakkosopimuksen tehneiden maanomistajien mailla. Fingrid Oyj:n Vantaan Länsisalmesta Loviisan pohjoispuolelle ja siitä edelleen Kymin sähköasemalle menevän 400 kilovoltin (kV) voimajohdon rakennustyöt ovat käynnistyneet. Perustustyöt alkoivat Hinthaarassa, Viksbergissä ja Vadetissa niiden maanomistajien mailla, jotka ovat tehneet ennakkosopimuksen Fingrid Oyj:n kanssa. Johto-osuutta Länsisalmesta Loviisan pohjoispuolelle urakoi IVO Transmission Engineering Oy ja elokuussa käynnistyvää osuutta Loviisasta Kymiin norjalainen Statnett Entreprenør as. Urakoitsijoiden valintaa edelsi kansainvälinen tarjouskilpailu.

Noin 115 kilometrin pituinen 400 kV johto tarvitaan Kaakkois-Suomen siirtoyhteyksiä vahvistamaan. Joulukuussa vuonna 2000 valmistuvan johtohankkeen kokonaiskustannukset ovat lähes 21 miljoonaa euroa eli noin 120 miljoonaa markkaa.

Projektipäällikkö Ritva Laine korostaa, että johtoa rakennetaan vain niiden maanomistajien mailla, jotka ovat tehneet ennakkosopimuksen rakennustöiden aloittamisesta. Maanomistajille ilmoitetaan erikseen töiden käynnistymisestä. "Lunastustoimituksen yhteydessä selviää aikataulu myös niiden maa-alueiden osalta, joista vielä ei ole sopimusta", Ritva Laine toteaa. Fingrid on hakenut valtioneuvostolta lunastuslupaa johtoalueen käyttöoikeutta varten viime vuoden lokakuussa. Lunastustoimitus alkaa välittömästi kun lunastuslupa saadaan. Toimituksessa käsitellään käyttöoikeudesta kiinteistöille koituvat menetykset ja niistä maksettavat korvaukset. Myös kiinteistön omistajille ja haltijoille varataan mahdollisuus esittää korvausvaatimuksensa, vaikka lunastustoimikunta käsittelee korvausasiat joka tapauksessa viran puolestakin.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ritva Laine, 030 395 5134, 040 5433 029