;
19.2.1999 11.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid rakennuttaa Kainuun sähkönsyöttöä varmistavan voimajohdon 'sisäänvedon' Vuolijoen Vuottolahteen

Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta vastaava Fingrid Oyj rakennuttaa noin kahden kilometrin mittaisen 110 kilovoltin (kV) voimajohdon "sisäänoton" Vuolijoen Vuottolahteen. Johtoa tarvitaan vahvistamaan Kainuun seudun sähkönsyöttöä. Voimajohdon rakentamisen ansiosta jo ikääntynyttä Ryynäsjärven muuntoasemaa ei tarvitse uusia, vaan muunto voidaan hoitaa Vuolijoen asemalta, jota täydennetään yhdellä kytkinasemalla. Perustustyöt Vuottolahdessa käynnistyvät ensi viikolla.
Voimajohtohankkeen projektipäällikkö Ritva Laine kertoo perustusten rakennustyön valmistuvan ennen routakauden päättymistä. "Tavoitteemme on, että tarvittavat rakennustyöt valmistuvat kesäkuussa, jotta niistä on mahdollisimman vähän haittaa alueen maanomistajille. Pylväät pystytetään maalis-toukokuussa ja johtimetkin saadaan asennettua ennen kesäkuuta. Jos peltoalueilla tarvitaan lisämaadoituksia, teemme ne syksyllä satokauden jälkeen tai maanomistajien kanssa erikseen niin sovittaessa jo ennen kasvukautta." Ritva Laineen mukaan johtimien liittäminen aiheuttaa hetkellisiä, voimakkaita räjähdysääniä.
 
Nyt käynnistyvät rakennustyöt aloitetaan niiden maanomistajien mailla, jotka ovat tehneet ennakkosopimuksen rakentamisesta. Vielä sopimuksettomien tilojen alueella tehtävän rakentamisen aikataulu selviää lunastustoimituksessa.
 
Fingrid on hakenut valtioneuvostolta lunastuslupaa johtoalueen käyttöoikeutta varten. Lunastustoimitus käynnistyy, kun lupa on saatu. Toimituksessa käsitellään käyttöoikeudesta koituvat menetykset ja niistä kiinteistöille maksettavat korvaukset. Asianosaiset kutsutaan lunastustoimitukseen kirjeitse ja heille varataan mahdollisuus esittää korvausvaatimuksensa joko suullisesti tai kirjallisesti. Lunastustoimikunta käsittelee viran puolesta korvausasiat myös ilman vaatimusta.
 
Voimajohdon urakoi Suomen Voimatekniikka Oy. Johto valmistuu ja se kytketään jännitteiseksi syyskuussa.
 
Lisätietoja:
Ritva Laine 030 395 5134, 040 543 3029
Jouko Kenttälä 030 395 5705, 040 018 1629
lkka Alm (maanlunastus) 030 395 5101, 0400 442 405