;
26.7.1999 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid kerää palautetta voimajohtojen rakentamishankkeista

Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta vastaava kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj selvittää kyselyn avulla miten 400 kilovoltin (kV) voimajohtojen rakentaminen Tuovilasta Kovjoelle ja Kovjoelta Ventusnevaan on koettu johtojen varrella. Selvityksen tekee Helsingin kauppakorkeakoulu satunnaishaastattelumenetelmällä.

Voimajohto Tuovilasta Kovjoelle valmistui vuonna 1997 ja Kovjoelta Ventusnevalle vuonna 1998. Molemmat johto-osat otettiin käyttöön marraskuussa 1998. Helsingin kauppakorkeakoulun selvitykseen haastatellaan satunnaisesti valittuja voimajohtoalueiden maanomistajia ja rakentamishankkeessa mukana olleiden viranomaistahojen edustajia. Haastattelut tekee kauppatieteen opiskelija Villy Lindfelt.

Vastaavia kyselyitä on tehty aiemmin muutaman voimajohdon rakentamisesta ja niistä saatujen tulosten perusteella Fingrid on päättänyt teettää vastaavat kyselyt kaikista uusista johtohankkeistaan. Ympäristöjohtaja Erkki Partasen mukaan palautteissa esille tulleet asiat - risut ja ruusut - ohjaavat jo nyt toimintaa rakentamishankkeissa. "Olemme saaneet monenlaisia välittömästi toteutettavissa olevia parannusehdotuksia. Selkeimmin esille on noussut tarve tiedottamisen lisäämisestä jo johdon suunnitteluvaiheessa. Tiedotuksen tueksi olemme jo teettäneet opaskirjasenkin, josta löytyvät vastaukset moniin sellaisiin kysymyksiin, joita johtohankkeiden aikana tulee esiin."

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Erkki Partanen, Fingrid Oyj 030 395 5156 tai 0400 417 036
Asiantuntija Sami Kuitunen, Fingrid Oyj 030 395 5220 tai 040 5195 008
Projektikoordinaattori Teppo Nieminen, Helsingin kauppakorkeakoulu (09) 4313 8723 tai 050 544 1623
Kauppatieteen opiskelija Villy Lindfelt 050 5847 800