;
16.11.1999 00.00
Lehdistötiedotteet

Arviointiselostus julkisesti nähtävillä Porissa, Ulvilassa ja Noormarkussa

Tahkoluoto-Ulvila 400 kilovoltin voimajohdon YVA valmistui.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus uuden 400 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamisesta Tahkoluodosta Ulvilaan on valmistunut. Arviointiselostus on jätetty hankkeen yhteysviranomaisena toimivalle Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Se asettaa selostuksen julkisesti nähtäville 19.11. alkaen Porissa, Ulvilassa ja Noormarkussa. Asianosaiset voivat esittää arviointiselostuksesta mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti kahden kuukauden aikana.

Tahkoluodon voimalaitokset on kytketty valtakunnanverkkoon yhdellä 400 kV voimajohdolla. Jos Tahkoluotoon rakennetaan uusi, nykyisen Meri-Porin voimalaitoksen suuruusluokkaa oleva voimalaitos, uusi 400 kV voimajohto tarvitaan voimalaitokselta Fingrid Oyj:n Ulvilan sähköasemalle.

Valmistuneessa ympäristövaikutusten arvioinnissa on esitetty vaihtoehtoisia reittejä, sekä Fingrid Oyj:n näkemys valittavasta johtoreitistä ja selvitys uuden voimajohdon vaikutuksista ympäristöön. Keskeisinä asioina ovat voimajohdon vaikutus maisemaan, asutukseen ja loma-asutukseen sekä kasvillisuuteen ja eläimistöön. Myös sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia on selvitetty.

Tahkoluoto-Ulvila -voimajohtohankkeen arviointiselostus on yleisön nähtävänä 19.11.1999 -19.1.2000. Porissa selostus on kaupungin kaavoitusosastolla, ympäristönsuojelutoimistossa sekä kaupunginkirjastossa. Ulvilassa ja Noormarkussa selostukseen voi tutustua molempien kuntien kunnanvirastossa ja pääkirjastossa.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin maaliskuussa 2000 yhden kuukauden ajaksi.

Lisätietoja
Ympäristöjohtaja Erkki Partanen 030 395 5156, 040 041 7036
Asiantuntija Sami Kuitunen 030 395 5220, 040 519 5008