;
4.12.1998 00.00
Lehdistötiedotteet

Valtakunnallisen tasevastuun hoito Fingridille 1.1.1999 alkaen

Syyskuun alussa voimaantulleen sähkömarkkinalain muutoksen mukaisesti valtakunnallisen tasevastuun hoito siirtyy Suomen Voimatase Oy:ltä Fingrid System Oy:n tehtäväksi 1.1.1999 klo 00.00 alkaen. Suomen sähköjärjestelmän teknistä ja kaupallista toimivuutta varmistavaan valtakunnalliseen tasevastuuseen kuuluvat tasehallinta ja taseselvitys palvelevat kaikkia sähkömarkkinaosapuolia.

Fingrid System Oy on Suomen Kantaverkko Oyj:n (vuodenvaihteen jälkeen Fingrid Oyj) täysin omistama tytäryhtiö, joka vastaa järjestelmävastuun operatiivisesta toteutuksesta. Fingrid System Oy:n voimajärjestelmäpäällikkö Rami Vuola luonnehtii vuodenvaihteessa tapahtuvaa muutosta merkittäväksi. "Muutokset toimintaperiaatteissa laskevat sähköyhtiöiden tasehallinnan kustannuksia. Aiempaa useampi markkinaosapuoli voi hankkia tarvitsemansa tasehallintapalvelut suoraan valtakunnalliselta taseyksiköltä sen sijaan, että ne hankittaisiin joltakin toiselta markkinaosapuolelta." Rami Vuola ennakoi taseyksikön kanssa avoimessa toimitussopimuksessa olevien ns. tasevastaavien määrän kasvavan viidestä noin viiteentoista.

Alustavien neuvottelujen perusteella vuoden 1999 alkaessa tasevastaavina toimisivat Bergen Energi Ab, Espoon Sähkö Oyj, EL-EX Sähköpörssi Oy, Fingrid System Oy (häviötase ja järjestelmähallinta), Imatran Voima Oy, Helsingin Energia, Kainuun Sähkö Oyj, Kymppivoima Oy, Lahti Energia, Länsi-Suomen Yhteiskäyttö Oy, Oulun Energia, Outokumpu Oyj ja Vattenfall Sähköntuotanto Oy.

Usean sähkömarkkinaosapuolen samanaikainen siirtyminen tasevastaavaksi aiheuttaa suuria toiminnallisia vaatimuksia valtakunnalliselle taseselvitykselle. Fingrid System Oy:n energiaselvityspäällikkö Reima Neva pitää tärkeänä sähkömarkkinaosapuolten ja verkkoyhtiöiden valmistautumista muutokseen. "Sujuva toiminta heti vuodenvaihteen jälkeen edellyttää, että osapuolet tekevät tarvittavat muutokset taseselvitys- ja raportointijärjestelmissään", Neva sanoo.

Lisätietoja:
Voimajärjestelmäpäällikkö Rami Vuola 030 395 4248, 040 5117 567
Energiaselvityspäällikkö Reima Neva 030 395 5146, 040 5849 008 Valtakunnallinen tasevastuu - mitä se on?

Valtakunnalliseen tasevastuuseen kuuluvia tehtäviä ovat tasehallinta ja taseselvitys.

 Tasehallinnalla tarkoitetaan maan sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon ylläpitoa kuluvan käyttötunnin aikana. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti tasesähköyksikön ylläpitämän säätösähkömarkkinan ja siihen tarjottujen säätöresurssien avulla.

Taseselvityksellä tarkoitetaan käyttötunnin jälkeen tapahtuvaa kunkin sähkökauppaa käyvän osapuolen sähkötaseen eli sähkön tuotannon ja muun hankinnan sekä kulutuksen ja myyntien määrän selvittämistä. Jos osapuolen tase poikkeaa tasapainosta, poikkeaman taloudellinen vaikutus järjestelmälle kompensoidaan käymällä jälkikäteistä ns. tasesähkökauppaa.