;
10.6.1998 12.00
Pörssitiedotteet

Suomen Kantaverkolle 468 miljoonan laina EIPltä

Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt 468 miljoonan markan lainan Suomen Kantaverkko Oyj:lle (Fingrid). Lainalla rahoitetaan kantaverkon eli suurjännitteisen sähkönsiirtoverkon laajentamista ja tehostamista.
Kantaverkossa sähkö siirretään voimalaitoksilta kulutusalueille ja suurkäyttäjille, esim. teollisuudelle. Fingridin investointiohjelmaan sisältyy useiden sähköasemien ja voimajohtojen rakentaminen. Investoinneilla halutaan varmistaa verkon toimivuus sähkön kysynnän kasvaessa sekä kehittää pohjaa sähkö-markkinoiden vapaalle kilpailulle.
 
Rahoitettava projekti on Euroopan unionin ja EIP:n tavoitteiden mukainen sen edistäessä energian tehokasta käyttöä ja energiahuollon turvaamista.
 
"EIP:n kannalta on tärkeää osallistua tämän investoinnin rahoittamiseen, koska sen yhtenä tavoitteena on kehittää avoimet yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat Euroopassa edelläkävijöitä sähkömarkkinoiden avaamisessa kilpailulle ja yhteisten sähkömarkkinoiden luomisessa", sanoo EIP:n varapääjohtaja Claes de Neergaard. "Pitkäaikaisille investoinneillemme EIP on luonnollisin rahoittaja", toteaa Fingridin varatoimitusjohtaja Seppo Ruohonen.
 
EIP:n laina täydentää Fingridin hajautettua rahoitusstrategiaa. Fingrid on viime syksynä tehnyt mm. syndikoidun valmiusluoton, kotimaisen joukkovelkakirja-ohjelman sekä kotimaisen ja kansainvälisen yritystodistusohjelman. Toukokuussa yhtiö sopi lisäksi kansainvälisestä joukkovelkakirjaohjelmasta.
 
Lisätietoja:
Rahoituspäällikkö Lauri Piekkari, 030 395 5157 tai 040 558 5522