;
21.7.1998 12.00
Lehdistötiedotteet

Oulun ja Lapin läänin kantaverkon valvonta hoidetaan lokakuusta lähtien Oulusta

Suomen Kantaverkko Oyj:n (Fingrid) Pohjois-Suomen aluekeskus aloittaa toimintansa Oulussa. Poratiellä sijaitsevaan kiinteistöön on saneerattu yhteensä noin 900 neliön toimitilat, joihin tällä hetkellä Leppiniemessä työskentelevät 17 fingridiläistä siirtyvät elokuun alussa.
Mm. Oulun ja Lapin läänien voimajohtojen ja sähköasemien kunnossapidosta vastaavan Fingridin Pohjois-Suomen aluekeskuksen toiminta laajenee lokakuun alusta asteittain kattamaan myös em. läänien kantaverkon valvonnan.

Viime vuoden syyskuussa operatiivisen toimintansa aloittanut valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid syntyi kun IVO Voimansiirto Oy:n (IVS) ja Teollisuuden Voimansiirto Oy:n (TVS) kantaverkkotoiminnat ja Imatran Voima Oy:n (IVO) rajajohtotoiminta yhdistettiin. Fingrid on kantaverkon siirtopalvelujen tuottaja ja Suomen sähköjärjestelmän ns. järjestelmävastaava, joka vastaa joka hetki tuotannon ja kulutuksen tasapainosta ja järjestelmän toimintavarmuudesta. Suomen vuotuisesta sähkön kulutuksesta (n. 70 TWh eli 70 miljardia kilowattituntia) valtaosa siirretään kantaverkon kautta. Voimajohtoja on yhteensä noin 13600 kilometriä ja sähköasemia lähes sata.

Yhteispohjoismaisin periaattein käytettävää Suomen kantaverkkoa valvotaan Helsingissä sijaitsevasta voimajärjestelmäkeskuksesta, sekä eri puolilla maata sijaitsevista alue- ja paikalliskeskuksista. Pohjois-Suomen aluekeskuksesta valvotaan lokakuun alusta asteittain Oulun ja Lapin läänien kantaverkkoa.

Fingrid, Pohjois-Suomen aluekeskus 3.8.1998 alkaen

Poratie 4
90150 Oulu.
Puhelin 030 395 4700
Telefax 030 395 5711

Lisätietoja:
Käyttöpäällikkö Jouko Hirvonen 030 395 4710
Ylläpitopäällikkö Juhani Ahonen 030 395 5700