;
10.11.1998 00.00
Lehdistötiedotteet

Maaomistajien ja viranomaisten kokemukset

Suomen Kantaverkko Oyj:n (Fingrid) rakennuttama 400 kV voimajohto Rauman muuntoasemalta Ulvilan muuntoasemalle otettiin käyttöön viime kesänä. Fingrid on nyt tilannut Helsingin kauppakorkeakoululta selvityksen siitä, miten viranomaiset ja alueen maanomistajat ovat kokeneet johdon rakentamisen.

Vastaavanlainen selvitys tehtiin tänä vuonna myös jo aiemmin valmistuneesta 400 kilovoltin voimajohdosta Pyhänselkä-Pikkarala. Fingridin ympäristöjohtaja Erkki Partasen mukaan kyselyn avulla saatiin runsaasti palautetta ja rakentavia kehittämisehdotuksia, joten yhtiö on päättänyt tehdä vastaavanlaiset tutkimukset kaikissa uusissa johtohankkeissaan.

Rauma-Ulvila -johdon selvitystyö on tilattu Helsingin kauppakorkeakoululta. Noin sadastaviidestäkymmenestä asianosaisesta haastatellaan 20-25 tutkijoiden satunnaisotantamenetelmällä valitsemaa henkilöä - viranomaisia ja maanomistajia. Tutkimuksen tekevät opiskelijat Hanna-Leena Mäkinen, Suvi Palletvuori ja Jenni Tyrni. Opiskelijat ottavat yhteyttä valittuihin henkilöihin lähiaikoina.

Erkki Partanen odottaa tutkimukselta paljon: "Tuloksia voidaan hyödyntää laajasti. Paitsi, että Fingrid saa niistä tietoa oman toimintansa parantamiseen, voivat myös alueelliset jakelulaitokset hyödyntää tuloksia omissa alemman jännitetason voimajohtohankkeissaan. Voimajohtohankkeet ovat monivaiheisia ja monitahoisia neuvottelumenettelyineen ja erilaisine selvityksineen. Saatu palaute ohjaa parantamaan ja tehostamaan hankemenettelyä, mikä on kaikille hankkeessa mukanaolijoille varmasti yhteinen etu."

Lisätietoja:
Fingridin ympäristöyksikkö
Ympäristöjohtaja Erkki Partanen 030 395 5142 tai 040 041 7036
Asiantuntija Sami Kuitunen 030 395 5220 tai 040 519 5008
Helsingin kauppakorkeakoulu
Projektikoordinaattori Teppo Nieminen (09) 4313 8723