;
17.4.1998 12.00
Lehdistötiedotteet

Kymi - Länsisalmi - voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessi päättyi

Joulukuussa 1996 käynnistynyt Kymi - Länsisalmi 400 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Yhteysviranomaisena toiminut Uudenmaan ympäristökeskus on antanut asiasta lausunnon 9.4.1998. Hankevastaava, Suomen Kantaverkko Oyj (Fingrid) on päättänyt vielä pyytää kauppa- ja teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön energia- ja ympäristöasioita käsittelevän työryhmän (EYRI) näkemyksiä hankkeen ns. Immersby-vaihtoehdosta.

Suunniteltu voimalinja kulkee Vantaan Länsisalmesta Kotkan Kymiin esitetyn kaltaisena Sipooseen saakka. Sipoossa Immersbyn kylätoimikunta on esittänyt oman, seutukaavasta poikkeavan vaihtoehdon. Fingrid pyytää EYRI-työryhmän näkemyksen asiasta.

Anttilasta Loviisaan johtoreitti on suunniteltu kulkevaksi pääosin jo olemassa olevia johtoreittejä mukaillen. Suunnitelman mukaan johto kulkee Pernajanlahden läpi. Koska alueella on kuitenkin ns. Naturavaraus, Fingrid hakee ylitykselle lupaa ympäristöministeriöstä. Hankkeen aikaisemmassa vaiheessa esitetty ns. Pernajanlahden laaja kierto on tässä vaiheessa hylätty, mutta se voidaan tarvittaessa ottaa vaihtoehdoksi, mikäli lupaa haetulle reitille ei myönnetä.

Ruotsinpyhtäällä Ahvenkosken kautta kulkevaa vaihtoehtoa täsmennetään vielä; asiasta käydään neuvotteluja Tielaitoksen kanssa. Muutoin reitti Kymin sähköasemalle kulkee seutukaavaan merkityn vaihtoehdon mukaisena. Maastotutkimusten käynnistymisestä ilmoitetaan erikseen lehdissä. Fingridin edustajat ottavat lisäksi henkilökohtaisesti yhteyttä kaikkiin suunnitellun johtoreitin varrella oleviin maanomistajiin huhtikuun loppupuolella. Maastotutkimukset käynnistyvät toukokuun aikana, ja niiden arvioidaan valmistuvan syksyyn mennessä.

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Erkki Partanen 030 395 5156 tai 0400 417 036
Suunnittelija Jorma Sintonen 030 395 5170 tai 040 5003 846