;
28.9.1998 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin voimajohtohanke Yllikkälä-Huutokoski siirtyy

Suomen Kantaverkko Oyj (Fingrid) on siirtänyt voimajohtohankkeen Yllikkälä-Huutokoski 400 kV toteuttamisaikataulua. Aiemmin vuonna 2001 valmistuvaksi suunniteltua noin 150 kilometrin pituista johtovahvistusta ei tarvitse rakentaa vielä, koska muutama vuosi sitten esilläolleet sähkön tuotannon lisäyshankkeet eivät ole täsmentyneet riittävästi.

Lain edellyttämä voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) valmistui keväällä 1998. Sitä täydentävä yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämä luontoselvitys kahdelta vaihtoehtoiselta reitiltä (Koninjärvi ja Iso-Huppio) on saatu päätökseen kesän aikana.

"Vaikka maastotutkimukset on tehty, voimajohdon lunastusmenettelyä ei tässä vaiheessa käynnistetä", toteaa Fingridin ympäristöjohtaja Erkki Partanen. Hänen mukaansa lunastusluvan hakeminen tulee ajankohtaiseksi vasta kun päätökset Kaakkois-Suomen sähköntuotantokapasiteetin lisäämisestä on tehty.

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Erkki Partanen 030 395 5156, 0400 417 036