;
23.12.1998 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid hankkii varavoimakapasiteettia

Suomen Kantaverkko Oyj:n (Fingrid) marraskuussa perustama tytäryhtiö Fingrid Varavoima Oy on tehnyt noin 600 MW varavoimakapasiteetin ostamisesta tai vuokraamisesta sopimukset Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n, Helsingin Energian, Imatran Voima Oy:n, Mussalon Voima Oy:n, Neste Oyj:n ja PVO-Lämpövoima Oy:n kanssa. Fingrid Varavoima Oy investoi varavoimakapasiteetin hankintaan vuoden 1999 alussa yhteensä noin 400 miljoonaa markkaa.

Fingrid Varavoima Oy:n nyt hankkima varavoimakapasiteetti muodostuu nopeasti käynnistyvistä kaasuturpiinivoimalaitoksista, joihin sisältyy 21 teholtaan 20...60 megawatin voimalaitosyksikköä. Varavoimakapasiteettia yhtiö tarvitsee sellaisia harvinaisia tilanteita varten, joissa Suomen voimajärjestelmän toimivuus on uhattuna suuren sähköntuotantolaitoksen tai päävoimansiirtoverkon vakavan häiriön vuoksi. Varavoimakapasiteettia voidaan käyttää myös voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon silloin, kun tavanomaisesti käytössä olevat keinot eivät siihen riitä.

 Varavoimakapasiteetin hankintaan liittyen Fingrid Varavoima Oy on tehnyt sopimukset kaasuturpiinivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta niistä tähänkin asti vastanneiden IVO Tuotantopalvelut Oy:n ja PVO-Lämpövoima Oy:n kanssa.

Lisätietoja:
Hankintaprojektin päällikkö Martti Merviö 030 395 5234, 040 051 1347
Fingridin toimitusjohtaja Timo Toivonen 030 395 5250, 040 560 5250
Fingrid Varavoima Oy:n toimitusjohtaja Eero Kokkonen 030 395 4229, 040 500 4625