;
19.5.1998 12.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid alentaa sähkön tilapäissiirtojen hintoja pohjoismaisilla yhteyksillä

Suomen Kantaverkko Oyj (Fingrid) alentaa sähkön tilapäissiirtojen hintoja pohjoismaisilla yhteyksillä 15. kesäkuuta alkaen. Pörssikauppaan ja muuhun tilapäiskauppaan kohdistuvat maksut poistuvat kokonaan marraskuun alusta.

Energiaperusteisten maksujen vaiheittainen poistuminen pohjoismaisilta siirtoyhteyksiltä on osa Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkömarkkinoiden integroitumiskehitystä. Pohjoismaista sähkökauppaa vaikeuttavat maksut poistuvat kahdessa vaiheessa. Sähkön vientiin ja tuontiin kohdistuva ns. rajajohtomaksu poistuu 15.6. ja tuontiin vaikuttava kantaverkkomaksu 1.11. Pohjoismaisten yhteyksien energiaperusteisten maksujen poiston edellytyksenä on, että Ruotsin ja Norjan kantaverkko-organisaatiot päättävät vastaavista toimenpiteistä.

Fingridin varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen toteaa, että sähkökaupan osapuolet saavat kesäkuussa vastaavan alennuksen myös rajan toisella puolella. Nyt toteutettava alennus ja syksyllä tapahtuva maksujen poisto merkitsevät sähkökaupan vilkastumista Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä. Se mahdollistaa Suomessa myös pohjoismaisen pörssikaupan, joka käynnistyy EL-EXin välittämänä 15. kesäkuuta. Kesäkuussa poistuva vientiin ja tuontiin kohdistuva rajajohtomaksu on tällä hetkellä 4 markkaa megawattitunnilta. Jäljelle jäävä pelkästään tuontiin kohdistuva kantaverkkomaksu, 5 markkaa megawattitunnilta, poistuu kokonaan marraskuun alusta alkaen.

Fingridin kehityspäällikkö Juha Hiekkalan mukaan nyt tehty päätös ja tieto maksujen poistumisesta on merkittävä sähkömarkkinaosapuolille. "On tärkeää, että tieto tilapäissiirtomaksujen poistamisen ajankohdasta on markkinaosapuolilla riittävän ajoissa. Nyt nämä voivat suunnitella omaa sähkön ostoaan ja myyntiään entistä tarkemmin ja ottaa pohjoismaisen pörssikaupan mahdollisuudet täysimääräisesti huomioon."

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen 030 395 5120, 040 560 5274
Kehityspäällikkö Juha Hiekkala 030 395 5108, 040 553 9898
Lisätietoja: Rahoituspäällikkö Lauri Piekkari 030 395 5157