Pohjoismaisen sähköjärjestelmän inertia

 

Inertia tarkoittaa sähköjärjestelmän pyöriviin massoihin varastoituneen liike-energian tuomaa järjestelmän kykyä vastustaa muutoksia taajuudessa. Inertian ollessa pieni esimerkiksi suuren sähköntuotantoyksikön äkillinen irtoaminen järjestelmästä aiheuttaa suuren hetkellisen taajuusmuutoksen. Inertian ollessa suuri, hetkellinen taajuusmuutos on esimerkkitapauksessa pieni.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt laskevat arvion pohjoismaisen sähköjärjestelmän  inertiasta yksittäisten generaattoreiden tilatietojen perusteella. Inertian laskennassa ovat mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja itä-Tanska.

Tämän sivun aineistossa on esitetty pohjoismaisen sähköjärjestelmän yhteenlaskettu liike-energia, sillä taajuuden käyttäytymiseen vaikuttaa koko pohjoismaisen sähköjärjestelmän liike-energia. Pohjoismaisen sähköjärjestelmän liike-energia vaihtelee tyypillisesti välillä 120 GWs ja 280 GWs. Liike-energian laskiessa lähelle 130 –140 GWs arvoja pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt saattavat joutua toteuttamaan sopeuttavia toimenpiteitä, kuten rajoittamaan yksittäisen vian seurauksena tapahtuvan tehomuutoksen suuruutta, jotta mahdollisen vian aiheuttama hetkellinen taajuusmuutos ei kasva liian suureksi.

Lue lisää inertiasta Fingrid-lehdestä.

 

Lisätietoja aiheesta

Minna Laasonen

vanhempi asiantuntija
puh. 0303955132

Mikko Kuivaniemi

asiantuntija
puh. 030 395 5188