;
28.9.2023 13.26
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasevastaavien tasepalvelumaksut nousevat 1.11.2023

Fingrid nostaa tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.11.2023 alkaen. Korotuksen syynä on voimajärjestelmän reservikustannusten merkittävä nousu.

Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu nousee 1.11.2023 alkaen 1,5 euroon megawattitunnilta. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan. Nykyinen volyymimaksu on 1,2 euroa megawattitunnilta.

Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Tämä vastuu hoidetaan tasepalvelulla. Tasepalvelumaksuilla katetaan valtakunnan tasepalvelun ja tasesähkökaupan toteuttaminen, tasepalveluun liittyen järjestelmien ja prosessien kehitys, sekä voimajärjestelmän reserveistä aiheutuvia kustannuksia. Tasesähkön ostosta ja myynnistä tasepoikkeamien hallintaan maksetaan energiaperusteisesti.

Voimajärjestelmän reserveillä ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja sähkön laatu tavoitetasolla. Fingrid käyttää sähköjärjestelmän tasapainotukseen näitä reservejä, joita hankitaan eri reservimarkkinapaikoilta niin Suomesta kuin Pohjoismaista.

Nykyinen reservikustannusten nousu johtuu ennen kaikkea yhden reservituotteen, manuaalisen taajuudenpalautusreservin kapasiteettikustannusten voimakkaasta kasvusta kesän ja syksyn aikana. Kyseisen reservin Fingrid hankkii kotimaisilta markkinoilta, jossa on nähty ajoittain hyvinkin korkeiksi nousseita hankintahintoja.

Sähkömarkkinatilanteiden muutokset, reservien markkinahinnan vaihtelut ja energiamurroksen vaatima kasvava reservivolyymien hankinnan tarve lisäävät vaikeasti ennakoitavaa vaihtelua tasepalvelun kustannuksissa. Fingrid kehittää reservimarkkinoita tavoitteenaan lisätä tarjontaa ja laajentaa markkinoita maantieteellisesti. Tasesähkön hintaan vaikuttaa merkittävästi kulloinkin saatavilla oleva voimajärjestelmän säätökapasiteetti ja tasevastaavien tasepoikkeaman suuruus.

Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan ja maksuja tarkistetaan kattamaan muutokset toiminnan kustannuksissa.

Lisätietoja:

Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Euroa/megawattitunti muutetaan euroa/kilowattitunniksi tai senttiä/kilowattitunniksi seuraavalla kaavalla: 1,5 €/MWh = 0,0015 €/kWh = 0,15 snt/kWh