Alajärvi-Hikiä

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme
Pituus: noin 272-275 km

Fingrid suunnittelee uutta 400 + 110 kV voimajohtoa Alajärven ja Hausjärven Hikiän välille. Uuden voimajohdon suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Alajärven ja Hikiän (Hausjärvi) sähköasemien välille. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 272-275 kilometriä riippuen reittivaihtoehdosta. Tarkasteltaville voimajohtoreiteille sijoittuvat seuraavat kunnat: Alajärvi, Soini, Saarijärvi, Ähtäri, Multia, Keuruu, Petäjävesi, Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, Hämeenlinna, Janakkala ja Hausjärvi.

Uuden 400+110 kilovoltin voimajohdon suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin purettavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain nykyisten voimajohtojen rinnalle tai kokonaan uuteen maastokäytävään. Toivilan ja Hikiän välillä uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat 110 kilovoltin kantaverkon voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa. Nämä uusitaan 400 ja 100 kilovoltin voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 110 kilovoltin voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kilovoltin voimajohtojen väliorteen.

Nykyisten voimajohtojen reitiltä poiketaan ihmisille ja luonnolle aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi tai johtoreitin varrella olevien sähköasemien kiertämiseksi. Jämsän ja Toivilan välisellä lyhyellä osuudella uusi voimajohto on sijoitettava nykyisten voimajohtojen rinnalle.

Alajärven ja Hikiän välinen voimajohtoyhteys tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa tavoiteltaessa hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Hankkeella pystytään myös säilyttämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa. Nämä ovat Fingridin lakisääteisiä tehtäviä.

Rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2024–2025. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2026–2028.

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on koonnut arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antanut oman lausuntonsa, joka ohjaa arviointityötä eteenpäin. 

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on helmikuussa 2022 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tallenne oli katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle toukokuussa 2022.

Nyt arviointityö jatkuu ja tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan loppuvuodesta 2022. Johtoreitteihin tehdään arviointiohjelmavaiheen palautteen perusteella tarkistuksia, joilla tavoitellaan ympäristövaikutusten lieventämistä. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan ja sen tuloksia esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa, kuten ohjelmavaiheessakin.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä on voinut antaa YVA-ohjelman nähtävillä olon aikana ja palautejärjestelmä avataan seuraavan kerran taas YVA-selostuksen valmistuessa. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, joihin voidaan tehdä tarkistuksia vaikutusten lieventämiseksi. Voimajohtopylväiden paikat eivät ole tiedossa ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

 

 

 

Yhteystiedot

Fingrid Oyj

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu

puh. 030 395 5195

Eeva Paitula

asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 4152