;

Effektreserv 2021

December 2021

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 3,57 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 932 022  MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,908 €/MWh.

Effektreserven startades inte i december.

Februari 2021

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 3,58 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 480 837 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,029 €/MWh.

Effektreserven startades inte i februari.

Januari 2021

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 3,58 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 472 458 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,032 €/MWh.

Effektreserven startades inte i januari.