Effektreserv 2021

Januari 2021

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 3,58 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 472 458 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,032 €/MWh.

Effektreserven startades inte i januari.