;

Effektreserv 2018

December 2018

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,65 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 281 061 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,418 €/MWh.

Effektreserven startades inte i december. Den flexibla elförbrukningsenheten Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 7 procent. Kanteleen Voima Oy använde undantagsvis  Haapavesi kraftverksenheten för egen räkning den 30.11.2018. Finextra betalar inte ut ersättning till producenten för upprätthållandet av driftsberedskapen för det dygn som kraftverksenheten har varit i producentens egen användning. Finextra minskade kompensationen som betalades till Haapavesi kraftverk med ungefär en procent.  Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten de slutliga besluteten i denna fråga.

Februari 2018

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,69 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 479 975 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,347 €/MWh.

Effektreserven startades inte i februari. Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 11 procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten det slutliga beslutet.

Januari 2018

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,69 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 803 933 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,232 €/MWh.

Effektreserven startades inte i januari. Finno värmepump och Naantali 1 kraftverk var delvis otillgängliga för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 9 procent och till Naantali kraftverk med ungefär en procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten de slutliga besluten.

Energimyndighetens beslut på avbrott i effektreserv kapacitet under vintersäsongen 2017-2018

Energimyndigheten har fattat följande beslut på avbrott i effektreserv kapacitet under vintersäsongen: Beslutet på Nådendal 1 kraftverks operation i effektreserven 765/452/2018 och beslutet på Finno värmepumps operation i effektreserven 766/452/2018. De fattade besluten motsvarar helt Finextras fakturerade avgifter. På grund av detta stannar effektreservavgifterna samma och tidigare faktureringen skall inte korrigeras.