;

Effektreserv 2019

December 2019

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,77 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 221 663  MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,480 €/MWh.

Effektreserven startades inte i december. Den flexibla elförbrukningsenheten Finno värmepump och Katri Vala värmepump var delvis otillgängliga för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 20 procent och till Katri Vala värmepump med ungefär 3 procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten de slutliga besluteten i denna fråga.

Februari 2019

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,66 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 228 040 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,443 €/MWh.

Effektreserven startades inte i februari. Katri Vala värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Katri Vala värmepump med ungefär 13 procent. Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 27 procent.

För att säkerställa 12-timmars startberedskap hos kraftverksenheterna, har Fingrid möjlighet att provköra kraftverken en gång under vinterperioden. Fingrid genomförde detta för alla kraftverk i februari och uppstarten av Haapavesi kraftverk försenades. På grund av detta minskade Finextra den ersättning som betalades till Haapavesi kraftverk med cirka en procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten de slutliga besluten.

Januari 2019

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,69 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 972 801 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,180 €/MWh.

Effektreserven startades inte i januari. Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 9 procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten de slutliga besluten.