;

Effektreservs 2014

10-12/2014

Effektreservtjänstens faktiska kostnader 1 988 435 € för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 21 381 021 MWh under perioden 1.10. - 31.12.2014. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,093 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.

7-9/2014

Effektreservtjänstens faktiska kostnader 1 992 839 € för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 17 179 645 MWh under perioden 1.7. - 30.9.2014. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,116 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.

4-6/2014

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 2,002 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 17 876 209 MWh under perioden 1.4. - 30.6.2014. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,112 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.

1–3/2014

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 2.022 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 22 720 392 MWh under perioden 1.1.–31.3.2014. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,089 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.