;

Upprätthållande av effektreserv

Upprätthållande av effektreserv 2007-2010

Effektreservavgifter

0,14 €/MWh 1.-28.2.2011
0,10 €/MWh 1.11.2010-31.1.2011
0,19 €/MWh 1.1.-31.10.2010

Under januari–februari 2010 aktiverades effektreservkapacitet under två dagar på Elspotmarknaden i Finland och Sverige. Effektreservsbud aktiverades 8.1.2010 i Finland som mest 45 MW och i Sverige 145 MW under tiden kl. 8–11. Kraftverket Mussalo 2 startades och producerade även en del av det svenska effektreservbehovet.

Effektreservsbud aktiverades 22.2.2010 i Finland som mest 57 MW och i Sverige 172 MW under tiden kl. 9–12. Effektreserven startades i sin helhet i Sverige, men däremot inga effektreservkraftverk i Finland.

Upprätthållande av effektreserven år 2009

Effektreservavgifter

1.1–31.3.2009: 0,15 €/MWh
1.4–31.10.2009: 0,18 €/MWh
1.11–31.12.2009: 0,19 €/MWh

Effektreservsbud aktiverades i december på Elspotmarknaden under en timme i Finland och Sverige. 17.12.2009 aktiverades i Finland 16,5 MW och i Sverige 40,5 MW under tiden kl. 18–19. Effektreserven startades i sin helhet i Sverige, men däremot inga effektreservkraftverk i Finland.

Upprätthållande av effektreserven år 2008

Effektreservavgifter

  • produktion 0,07 €/MWh
  • import 0,40 €/MWh


Effektreservavgifterna fakturerades per månad i samband med faktureringen av stamnätstjänsten. Under år 2008 aktiverades ingen effektreservkapacitet på Elspotmarknaden och inga effektreservkraftverk startades heller under året.

Upprätthållande av effektreserven år 2007

Effektreservavgifter

  • produktion 0,07 €/MWh
  • import 0,40 €/MWh


Effektreservavgifterna fakturerades per månad i samband med faktureringen av stamnätstjänsten. I februari lät Fingrid starta kraftverket Mussalo 2 som ingår i effektreservsystemet i syfte att säkra upprätthållandet av effektbalansen.