;

Period 10/2011-6/2013

Effektreservkapacitet

Energimarknadsverket har fastslagit valet av effektreservkraftverk för perioden 1.10.2011-30.6.2013.

Reserven utgör totalt 600 megawatt (MW).
 
Kraftverksenhet​Maximal effekt, MW ​​BränsleFöretag ​
Inkoo 3​ 235​ ​stenkol Fortum Power and Heat Oy​
Kristiina 1 ​210 ​tung brännolja PVO-Lämpövoima Oy​
Vaskiluoto 3 155​ ​tung brännolja PVO-Huippuvoima Oy​

 

Effektreserven under perioden 1 Oktober 2011  -  30 Juni 2013

Faktiska kostnaderna för effektreservtjänsten var 32 746 k€ till stamnätkunderna. Under perioden  var elförbrukningen 143 229 268 MWh. Effektreservavgiften var genomsnitt 0,229 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte.