;

Effektreserv 2016

10-12/2016

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,785 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 22 071 738 MWh under perioden 1.10.-31.12.2016. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,081 €/MWh.

Effektreserven startades inte under denna tidsperiod.

7-9/2016

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,724 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 17 240 542 MWh under perioden 1.7.-30.9.2016. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,100 €/MWh.

Effektreserven startades inte under denna tidsperiod.

4-6/2016

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,742 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 17 774 153 MWh under perioden 1.4.-30.6.2016. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,098 €/MWh.

Effektreserven startades inte under denna tidsperiod.

1-3/2016

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,757 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 23 602 816 MWh under perioden 1.1.-31.3.2016. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,074 €/MWh.

Effektreserven startades inte under denna tidsperiod. Den flexibla elförbrukningsenheten Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven under vinterperioden. Kompensationen som betalades till Finno värmepump förminskades således till ungefär hälften.