;

Datahub är ett centraliserat informationsutbytsystem för utbyte av data för detaljhandelsmarknaden för el och lagrar information om cirka 3,8 miljoner elförbrukningsplats. Datahub används av cirka 80 distributionsnätsföretag och 80 elförsäljningsföretag som ansvarar för elöverföringen. Systemet ger alla behöriga parter säker, rättvis och aktuell tillgång till uppgifter. Via kundportalen datahub kan du få tillgång till kund- och förbrukningsdata för dina egna elförbrukningspunkter.

Information om mer än tre miljoner elförbrukningsplatser utbyts varje dag och totalt utbyts hundratals miljoner informationsmeddelanden mellan företag varje år, så ett gemensamt system kommer att snabba upp informationsutbytet avsevärt. Flytten till datahubben kommer också att minska antalet fel i marknadsprocesserna och underlätta kombinerande av flera förbrukningsplatser till samma elförsäljningsavtal. Det gemensamma systemet främjar fullständigt utnyttjande av smarta nät och smarta mätare, och möjliggör också utveckling av nya applikationer till nytta för elanvändare, exempelvis energibesparing eller förbrukningsövervakning.

Datahubben administreras av Fingrid Datahub Oy, ett dotterbolag till Fingrid.

Läs mer om datahub
Läs mer om datahub
Vanliga frågor och svar om datahub.
Kundportalen
Kundportalen
I kundportalen kan du se information om dina avtal, användningsplats av avtalet, förbrukningsinformation för användningsplatsen, dina egna kunduppgifter och behörighetsuppgifter.
Läs mer om kundportalen
Läs mer om kundportalen
Här hittar du svar på vanliga frågor om kundportalen.