;

Anslutning till ursprungsgarantiregistret

För att ansluta sig till ursprungsgarantiregistret registrerar aktören sig som kontoinnehavare varefter aktören i egenskap av kontoinnehavare själv kan göra nödvändiga återkallanden, interna överföringar och utrikes transaktioner i ursprungsgarantiregistret. Före registreringen ska kontoinnehavaren ingå ett serviceavtal med Finextra.

Alternativt kan kraftverkets ägare ge en redan befintlig kontoinnehavare fullmakt att sköta aktörens anläggningar. I så fall behöver aktören inte ingå avtal med Finextra. Den befullmäktigade kontoinnehavaren (aggregatorn) är då Finextras avtalspart.

I detta fall hänförs de beviljade ursprungsgarantierna som anläggningen genererat till den befullmäktigades konto.