;

Kontakt

Man kan sända respons till Fingrid om till exempel elnätens funktion och om byggande av elnät. Det går att ge respons om projekt via karttjänsten. Karttjänsten ger möjlighet till preciserad respons, vilket gör det lättare att behandla responsen.
 
Man kan sända allmän respons till adressen: webmaster@fingrid.fi
 
 
Andra kontakt information

Personalens
e-postadresser har formen förnamn.efternamn@fingrid.fi.

Man kan separat ta kontakt om tillstånd för och utlåtanden om projekt som planeras i närheten av en kraftledning. Anvisningar om tillstånd och utlåtanden finns på egna sidor under Grid – Tillstånd och utlåtanden.
 

Vi behandlar era insända personuppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för Kund-, samarbetspartners- och kommunikationsregister.