;

Kontakt

Man kan sända respons till Fingrid om till exempel elnätens funktion och om byggande av elnät. Det går att ge respons om projekt via karttjänsten. Karttjänsten ger möjlighet till preciserad respons, vilket gör det lättare att behandla responsen.
 
Man kan sända allmän respons till adressen: webmaster@fingrid.fi
 

Besöksadress till vårt huvudkontor: Bleckslagarvägen 21, 00620 Helsingfors

Så här hittar du oss:

Ingångarna ligger på Bleckslagarvägen 21 (huvudentrén) och på Bleckslagargångens sida (om du kommer med tåg eller Tusbyledens bussar).

Parkering: Gårdsplanen på Bleckslagarvägen 21 har 8 markerade kundparkeringsplatser. Parkeringsrutorna 69-70 kan reserveras på förhand (kontakta Fingrids värd i förväg). Vid Krämertsskogs område finns det parkering med parkeringsskiva längs gatan, t.ex.på Bleckslagarvägen och i Vapensmedsgränden. På andra sidan banan, på Osmovägen, finns det också parkering längs gatan. Vårt kontor är på ett kort promenadavstånd från Osmovägen.

Kollektivtrafik: Närtåget I från Helsingfors till Kottby och Närtåget P från norr (bl.a. från flygplatsen) till Kottby station västerut med 10 minuters mellanrum. Från Kottby station tar det bara ett par minuter att gå till Fingrid.

Bussar från järnvägstorget, Kampen och från norr trafikerar längs Tusbyleden till närheten av Bleckslagarvägen, till Kottby stations hållplats. Bussar avgår med fem minuters mellanrum. 

 

Hitta oss på kartan

 
 
Andra kontakt information

Personalens
e-postadresser har formen förnamn.efternamn@fingrid.fi.

Man kan separat ta kontakt om tillstånd för och utlåtanden om projekt som planeras i närheten av en kraftledning. Anvisningar om tillstånd och utlåtanden finns på egna sidor under Grid – Tillstånd och utlåtanden.
 

Vi behandlar era insända personuppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för Kund-, samarbetspartners- och kommunikationsregister.