Effektreserv 2017

1 - 3/2017

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,832 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 22 909 626 MWh under perioden 1.1.-31.3.2017. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,080 €/MWh.

Effektreserven startades inte under denna tidsperiod.

4-6/2017

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,706 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 18 506 756 MWh under perioden 1.4.-30.6.2017. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,092 €/MWh.

Effektreserven startades inte under denna tidsperiod. Den flexibla elförbrukningsenheten Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven under vinterperioden. Kompensationen som betalades till Finno värmepump förminskades således med ungefär 9 procent.

December 2017

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,71 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 212 195 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,465 €/MWh.

Effektreserven startades inte i december. Den flexibla elförbrukningsenheten Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 10 procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten det slutliga beslutet i denna fråga.