;

Effektreserv 2017

1 - 3/2017

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,832 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 22 909 626 MWh under perioden 1.1.-31.3.2017. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,080 €/MWh.

Effektreserven startades inte under denna tidsperiod.

4-6/2017

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 1,706 M€ för stamnätkunder och motsvarande elförbrukning var 18 506 756 MWh under perioden 1.4.-30.6.2017. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,092 €/MWh.

Effektreserven startades inte under denna tidsperiod. Den flexibla elförbrukningsenheten Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven under vinterperioden. Kompensationen som betalades till Finno värmepump förminskades således med ungefär 9 procent.

December 2017

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 4,71 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 212 195 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,465 €/MWh.

Effektreserven startades inte i december. Den flexibla elförbrukningsenheten Finno värmepump var delvis otillgänglig för effektreserven. Finextra minskade kompensationen som betalades till Finno värmepump med ungefär 10 procent. Enligt driftreglerna fattar Energimyndigheten det slutliga beslutet i denna fråga.

Faktureringsperiod 1.7.2017 - 30.6.2020

Under dessa upphandlingsperiod föränras faktureringen för att motsvara driftsreglerna, det vill säga att ersättningen för upprätthållande av driftsberedskapen faktureras enligt vardagsförbrukningen under  vintersäsongen 1.12. – 28.2. och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Fakturerbar elförbrukning är densamma mängd konsumption som täckas av avgiften för vinter vardagen i avtal om stamnätstjänt. Om effektreserven aktiveras under vintersäsongen kommer även kostnaderna som orsakas av aktiveringen att fastställas enligt elförbrukningen för dagstimmar under vintersäsongens vardagar.

Om effektreserven inte behöver aktiveras utanför vintersäsongen skickas ingen faktura. Om effektreserven behövs fastställs kostnaderna enligt elförbrukningen under den aktuella månaden. Om till exempel effektreserven skulle tas i drift i oktober kommer aktiverings-kostnaderna att inriktas på samtliga förbrukningstimmar i oktober och fakturan skickas i början av november.

Den första fakturan enligt det nya förfarandet fakturerades utifrån elförbrukningen i december 2017 och fakturorna skickades till kunderna i början av januari 2018.

De fasta kostnaderna för att upprätthålla effektreservsystemet under nästa period kommer enligt Energimyndighetens upphandling att uppgå till cirka 13,8 miljoner euro om året. Periodens totala kostnader påverkas även av effektreservsystemets aktiveringskostnader, Fingrids administrativa kostnader och en skälig ersättning.

Faktureringsperiod 1.7.2015 - 30.6.2017

Fakturorna för denna avtalsperiod fakturerades i januari–mars och april–juni, det vill säga kvartalsvis enligt det gällande avtalet.

Avgifterna betalas till kraftverksenheter och objekt som kan vara flexibla i sin elförbrukning som en ersättning fastställd genom elmarknads-myndighetens upphandlingsbeslut i efterskott i engligt samma tidtabell i tre månaders perioder.